Hysbysfyrddau, Sgipiau a Sgaffaldau

Gwybodaeth a ffurflenni cais trwyddedau ar gyfer hysbysfyrddau, sgipiau a sgaffaldau

 

Hysbysfyrddau

Er mwyn hybu diogelwch, gellir rhoi caniatâd i gotractwyr godi hysbysfwrdd ar y briffordd i warchod safle gweithfeydd. Codir tâl o £100.00 am gyfnod o bedair wythnos i i roddi trwydded hysbysfyrddau. 

Sgaffaldau

Fel yn achos hysbysfwrdd, codir tâl o £100.00 am gyfnod o bedair wythnos am godi sgaffaldau ar y briffordd. Rhaid derbyn y caniatâd perthnasol cyn dechrau codi sgaffaldau ar y briffordd.

Sgip

Er mwyn gosod sgip ar y briffordd gyhoeddus, mae angen ymgeisio am drwydded (gwneir hyn gan gwmni cyflenwi’r sgipiau fel arfer). Codir tâl o £60.00 y sgip am gyfnod o bedair wythnos. 

 

Os oes angen caniatâd arnoch chi, neu os ydych yn dymuno trefnu cyfarfod ar y safle gyda swyddog i drafod eich anghenion, cysylltwch â: