Cost of Living Support Icon

Hysbysfyrddau, Sgipiau a Sgaffaldau

Gwybodaeth a ffurflenni cais trwyddedau ar gyfer hysbysfyrddau, sgipiau a sgaffaldau

  • Hysbysfyrddau - Er mwyn hybu diogelwch, gellir rhoi caniatâd i gotractwyr godi hysbysfwrdd ar y briffordd i warchod safle gweithfeydd. 

  • Sgaffaldau - Rhaid derbyn y caniatâd perthnasol cyn dechrau codi sgaffaldau ar y briffordd.

  • Sgip - Er mwyn gosod sgip ar y briffordd gyhoeddus, mae angen ymgeisio am drwydded (gwneir hyn gan gwmni cyflenwi’r sgipiau fel arfer). 

 

Os oes angen caniatâd arnoch chi, neu os ydych yn dymuno trefnu cyfarfod ar y safle gyda swyddog i drafod eich anghenion, cysylltwch â: