Tramwyfeydd 

Mae’r Ddeddf Priffyrdd yn gosod cyfrifoldebau ar feddianwyr eiddo sy’n ffinio â phriffyrdd mabwysiedig, ac yn rhoi pwerau i awdurdodau lleol dros adeiladu tramwyfeydd lle bo cerbydau yn symud yn y modd hwn yn rheolaidd.

 

Mae rheoli yn angenrheidiol i atal difrod i’r droedffordd neu’r llain ymyl ac i sicrhau, cyhyd ag y bo’n bosibl, fynediad i mewn ac allan diogel i/o’r eiddo. 

 

Mae caniatâd cynllunio yn angenrheidiol pan fo unrhyw gyfeiriad mewn cais am dramwyfa wedi’i leoli ar ffordd ddosbarthiadol neu mewn ardal gadwraeth.

 

Ffioedd

Tramwyfa Newydd: £215.00

Lledu Tramwyfa Gyfredol: £215.00

 

Gwneud Cais am Ganiatâd i Agor ar i Briffordd Gyhoeddus

  • 01446 700111