Celf a Diwylliant

Gwybodaeth ac arweiniad i artistiaid a dilynwyr celf ledled Bro Morgannwg.

 

Yma yn y Fro, rydyn ni’n awyddus i bobl leol ac ymwelwyr fod yn medru cael mynediad i’r celfyddydau, a bod pobl o bob oed a phob rhan o’r gymuned yn medru mwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol.

 

Oriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW  

 Art Central Gallery

Gofod godidog i arddangos celf ynddo, ymweld ag e a gwerthfawrogi celf ynddo.

 

Oriau Agor: Llun i Sadwrn, 10.00am tan 3.30pm 

 

Oriel Celf Ganolog   

 

Artists Exchange

Ymuno â Chyfnewidfa’r Artistiaid 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Chyfnewidfa’r Artistiaid, llenwch ffurflen gais a’i hanfon aton ni ynghyd â llun ohonoch chi neu’ch gwaith at:

 

 

 

Cyfnewidfa’r Artistiaid  

 

Cyngor Celfyddydau Cymru yn Cyhoeddi Dyddiadau Cau 2017/18 ar gyfer Grantiau Mawr

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnig Grantiau Mawr i Sefydliadau i gynnig cymorth wedi’i dargedu i sefydliadau celfyddydau sydd wedi’u lleoli ac yn gweithio’n bennaf yng Nghymru. Nod y cyllid yw galluogi sefydliadau i gyflawni eu potensial artistig a chynnig profiadau creadigol o’r ansawdd uchaf posibl.

 

Gall amrywiaeth eang o sefydliadau nid er elw ymgeisio am grantiau o rhwng £5,001 a £30,000 i gefnogi projectau celfyddydau ar raddfa fwy, neu wneud cyfraniad i broject mawr iawn â nifer o bartneriaid cyllido eraill.  Mae angen cyllid cyfatebol o 25% ar y lleiaf a hynny gan ffynhonnell nad yw’n gysylltiedig â Chyngor Celfyddydau Cymru. 
 
Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud eu cais cyntaf i Gyngor Celfyddydau Cymru wneud cais yn gyntaf am Grant Bach er mwyn i Gyngor Celfyddydau Cymru adeiladu ei wybodaeth o’u gwaith ac er mwyn iddynt allu rheoli'r cyllid yn effeithiol. 
Dyddiadau cau 2017/18 ar gyfer ceisiadau yw:  10 Mai 2017; 16 Awst 2017; 11 Hydref 2017; a 17 Ionawr 2018.
 
Gellir cael mwy o wybodaeth ar-lein yn: