Top

Brig

Dyddiadau Tymor Ysgol

Dyddiadau tymor a hyfforddiant mewn swydd ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

Gwybodaeth a dyddiadau ysgolion ar draws y Fro, gan gynnwys Gwyliau Banc, dyddiadau tymor, hanner tymor a dyddiadau hyfforddiant mewn swydd eleni a'r flwyddyn nesaf:

 

 

 

Dyddiadau Tymhorau 2016/17

 

Bydd pob ysgol ar gau dydd Llun 1 Mai 2017 ar gyfer Gŵyl y Banc. 

 

Dyddiadau pwysig:  

Dydd Nadolig: Dydd Sul 25 Rhagfyr 2016  

Gŵyl y Banc Blwyddyn Newydd: Dydd Llun 2 Ionawr 2017

Dydd Gwener y Groglith: Dydd Gwener 14 Ebrill 2017

Dydd Llun y Pasg: Dydd Llun 17 Ebrill 2017

Gwyliau Banc Mis Mai: Dydd Llun 1 Mai 2011 and Dydd Llun 29 Mai 2017

 

2015-16 Dyddiadau Tymhorau 2015-16 Dyddiadau Tymhorau
 Tymor Dechrau Hanner Tymor Diwedd Nifer y Dyddiau Ysgol
     Dechrau Diwedd    

Hydref

2016

Dydd Mawrth

1 Medi

2016

Dydd Llun

24 Hyd

2016

Dydd Gwener

28 Hyd

2016

Dydd Gwener

16 Rhag

2016

 72

Gwanwyn

2017

 

Dydd Llun

3 Ion

2017

Dydd Llun

20 Chwe

2017

Dydd Gwener

24 Chwe

2017

Dydd Iau

7 Ebrill

2017

64

Haf

2017

Dydd Llun

24 Ebrill

2017

Dydd Llun

29 Mai

2017

Dydd Gwener

2 Mehefin

2017

*Dydd Gwener
21 Gorffennaf

2017

 

59

        Cyfanswm 195

 

Dyddiadau Tymhorau 2017/18

Bydd dydd Llun 4 Medi 2017, *dydd Llun 23 a dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018 yn ddiwrnodau HMS dynodedig ar gyfer yr holl Ysgolion a Gynhelir gan yr AALl.  Bydd pob ysgol unigol yn gyfrifol am benderfynu pryd y byddant yn cymryd y ddau ddiwrnod HMS sy'n weddill.  

 

*Bwriedir i'r diwrnodau HMS hyn gael eu cymryd ar ddydd Llun 23 a dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018 neu ar adegau amgen, i'w penderfynu gan ysgolion unigol ar ôl cynnal gweithgarwch ymgynghori priodol gyda'r staff h.y.  ar benwythnos, yn ystod gwyliau ysgol neu ar ffurf sesiynau gyda'r hwyr.

 

Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun 7 Mai 2018 ar gyfer Gŵyl y Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig:  

Dydd Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2017       

Dydd Gwener y Groglith: Dydd Gwener 30 Mawrth 2018

Easter Dydd Llun: Dydd Llun 2 Ebrill 2018

Gwyliau Banc Mis Mai: Dydd Llun 7 Mai 2018 a Dydd Llun 28 Mai 2018

 

2015-16 Dyddiadau Tymhorau 2015-16 Dyddiadau Tymhorau
 Tymor Dechrau Hanner Tymor Diwedd Nifer y Dyddiau Ysgol
     Dechrau Diwedd    

Hydref

2017

Dydd Llun

4 Medi

2017

Dydd Llun

30 Hyd

2017

Dydd Gwener

3 Tach

2017

Dydd Gwener

22 Rhag

2017

 75

Gwanwyn

2018

 

Dydd Llun

8 Ion

2018

Dydd Llun

19 Chwe

2018

Dydd Gwener

23 Chwe

2018

Dydd Iau

29 Mawrth

2018

54

Haf

2018

Dydd Llun

16 Ebrill

2018

Dydd Llun

28 Mai

2018

Dydd Gwener

1 Mehefin

2018

*Dydd Mawrth
24 Gorffennaf

2018

 

66

        Cyfanswm 195

 

Dyddiadau Tymhorau 2018/19

Caiff dydd Llun 3 Medi 2018 a *dydd Llun 22 Gorffennaf 2019 eu pennu'n ddiwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd i bob Ysgol a Gynhelir gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Bydd pob ysgol unigol yn pennu dyddiadau’r tri diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd sy’n weddill yn ôl eu disgresiwn.  

 

*Bwriedir i’r diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd hwn gael ei drefnu naill ai ddydd Llun 22 Gorffennaf 2019 neu ar adeg arall y bydd yr ysgol unigol yn ei phennu yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff h.y. ar benwythnos, yn ystod gwyliau neu gyda'r nos.

 

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 6 Mai 2019 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig:  

Y Nadolig: Dydd Mawrth 25 Rhagfyr 2018

Dydd Gwener y Groglith: 19 Ebrill 2019

Easter Dydd Llun: 22 Ebrill 2019

Gwyliau Banc Mis Mai: Dydd Llun 6 Mai 2019 a Dydd Llun 27 Mai 2019

                   

 

2015-16 Dyddiadau Tymhorau 2015-16 Dyddiadau Tymhorau
 Tymor Dechrau Hanner Tymor Diwedd Nifer y Dyddiau Ysgol
     Dechrau Diwedd    

Hydref

2018

Dydd Llun

3 Med

2018

Dydd Llun

29 Hyd

2018

Dydd Gwener

2 Tach

2018

Dydd Gwener

21 Rhag

2018

 75

Gwanwyn

2019

 

Dydd Llun

7 Ion

2019

Dydd Llun

25 Chwe

2019

Dydd Gwener

1 Maw

2019

Dydd Gwener

12 Ebr

2019

65

Haf

2019

Dydd Llun

29 Ebr

2019

Dydd Llun

27 Mai

2019

Dydd Gwener

31 Mai

2019

*Dydd Llun

22 Gor

2019

 

55

        Cyfanswm 195