Top

Brig

Dyddiadau Tymor Ysgol

Dyddiadau tymor a hyfforddiant mewn swydd ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

Gwybodaeth a dyddiadau ysgolion ar draws y Fro, gan gynnwys Gwyliau Banc, dyddiadau tymor, hanner tymor a dyddiadau hyfforddiant mewn swydd eleni a'r flwyddyn nesaf:

 

 

Dyddiadau Tymhorau 2017/18

Bydd dydd Llun 4 Medi 2017, *dydd Llun 23 a dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018 yn ddiwrnodau HMS dynodedig ar gyfer yr holl Ysgolion a Gynhelir gan yr AALl.  Bydd pob ysgol unigol yn gyfrifol am benderfynu pryd y byddant yn cymryd y ddau ddiwrnod HMS sy'n weddill.  

 

*Bwriedir i'r diwrnodau HMS hyn gael eu cymryd ar ddydd Llun 23 a dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018 neu ar adegau amgen, i'w penderfynu gan ysgolion unigol ar ôl cynnal gweithgarwch ymgynghori priodol gyda'r staff er enghraifft ffurf sesiynau gyda'r hwyr.

 

Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun 7 Mai 2018 ar gyfer Gŵyl y Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig:  

Dydd Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2017       

Dydd Gwener y Groglith: Dydd Gwener 30 Mawrth 2018

Easter Dydd Llun: Dydd Llun 2 Ebrill 2018

Gwyliau Banc Mis Mai: Dydd Llun 7 Mai 2018 a Dydd Llun 28 Mai 2018

 

2015-16 Dyddiadau Tymhorau2015-16 Dyddiadau Tymhorau
 TymorDechrauHanner TymorDiweddNifer y Dyddiau Ysgol
     Dechrau Diwedd    

Hydref

2017

Dydd Llun

4 Medi

2017

Dydd Llun

30 Hyd

2017

Dydd Gwener

3 Tach

2017

Dydd Gwener

22 Rhag

2017

 75

Gwanwyn

2018

 

Dydd Llun

8 Ion

2018

Dydd Llun

19 Chwe

2018

Dydd Gwener

23 Chwe

2018

Dydd Iau

29 Mawrth

2018

54

Haf

2018

Dydd Llun

16 Ebrill

2018

Dydd Llun

28 Mai

2018

Dydd Gwener

1 Mehefin

2018

*Dydd Mawrth
24 Gorffennaf

2018

 

66

        Cyfanswm 195

 

Dyddiadau Tymhorau 2018/19

Caiff dydd Llun 3 Medi 2018 a *dydd Llun 22 Gorffennaf 2019 eu pennu'n ddiwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd i bob Ysgol a Gynhelir gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Bydd pob ysgol unigol yn pennu dyddiadau’r tri diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd sy’n weddill yn ôl eu disgresiwn.  

 

*Bwriedir i’r diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd hwn gael ei drefnu naill ai ddydd Llun 22 Gorffennaf 2019 neu ar adeg arall y bydd yr ysgol unigol yn ei phennu yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff er enghraifft, yn ystod gwyliau neu gyda'r nos.

 

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 6 Mai 2019 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig:  

Y Nadolig: Dydd Mawrth 25 Rhagfyr 2018

Dydd Gwener y Groglith: 19 Ebrill 2019

Easter Dydd Llun: 22 Ebrill 2019

Gwyliau Banc Mis Mai: Dydd Llun 6 Mai 2019 a Dydd Llun 27 Mai 2019

                   

 

2015-16 Dyddiadau Tymhorau2015-16 Dyddiadau Tymhorau
 TymorDechrauHanner TymorDiweddNifer y Dyddiau Ysgol
     Dechrau Diwedd    

Hydref

2018

Dydd Llun

3 Med

2018

Dydd Llun

29 Hyd

2018

Dydd Gwener

2 Tach

2018

Dydd Gwener

21 Rhag

2018

 75

Gwanwyn

2019

 

Dydd Llun

7 Ion

2019

Dydd Llun

25 Chwe

2019

Dydd Gwener

1 Maw

2019

Dydd Gwener

12 Ebr

2019

65

Haf

2019

Dydd Llun

29 Ebr

2019

Dydd Llun

27 Mai

2019

Dydd Gwener

31 Mai

2019

*Dydd Llun

22 Gor

2019

 

55

        Cyfanswm 195

 

Dyddiadau Tymhorau 2019/20

Bydd Dydd Llun 2 Medi 2019 a Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl Bydd y tridiau HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol.

 

*Bwriedir y caiff y dyddiau HMS hyn eu cymryd naill ai ar ddydd Llun 20 Gorffennaf neu ar adegau eraill i’w penderfynu gan ysgolion unigol, yn dilyn ymgynghori’n briodol gyda staff, er enghraifft, yn ystod y gwyliau presennol neu ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr. 

 

Bydd yr holl ysgolion yn cau ar Dydd Llun 4 Mai 2020 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig: 

Y Nadolig:  Dydd Mercher 25  Rhagfyr 2019       

Y Pasg: Dydd Gwener y Groglith 10 Ebrill 2020 / Dydd Llun y Pasg 13 Ebrill 2020

Gwyliau Banc: Calan Mai Dydd Llun 4 Mai 2020 / Dydd Llun 25 Mai 2020

 

 

2015-16 Dyddiadau Tymhorau2015-16 Dyddiadau Tymhorau
 TymorDechrauHanner TymorDiweddNifer y Dyddiau Ysgol
     Dechrau Diwedd    

Hydref

2019

Dydd Llun

2 Medi

2019

Dydd Llun

28 Hydref

2019 

Dydd Gwener

1 Tach

2019 

Dydd Gwener

20 Rhag

2019 

 

75 

Gwanwyn

2020

 

Dydd Llun

6 Ion

2020 

Dydd Llun

17 Chwe

2020 

Dydd Gwener

21 Chwe

2020 

Dydd Gwener

3 Ebrill

2020 

 

60 

Haf

2020

Dydd Llun

20 Ebrill

2020

Dydd Llun

25 Mai

2020 

Dydd Gwener

29 Mai

2020 

*Llun

20 Gorffennaf

2020 

 

60 

        Cyfanswm 195