Dyddiadau Tymor Ysgol

Dyddiadau tymor a hyfforddiant mewn swydd ysgolion ar draws Bro Morgannwg

 

Dyddiadau Tymhorau 2018/19

Caiff dydd Llun 3 Medi 2018 a *dydd Llun 22 Gorffennaf 2019 eu pennu'n ddiwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd i bob Ysgol a Gynhelir gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Bydd pob ysgol unigol yn pennu dyddiadau’r tri diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd sy’n weddill yn ôl eu disgresiwn.  

 

*Bwriedir i’r diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd hwn gael ei drefnu naill ai ddydd Llun 22 Gorffennaf 2019 neu ar adeg arall y bydd yr ysgol unigol yn ei phennu yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff er enghraifft, yn ystod gwyliau neu gyda'r nos.

 

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 6 Mai 2019 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig:  

Y Nadolig: Dydd Mawrth 25 Rhagfyr 2018

Dydd Gwener y Groglith: 19 Ebrill 2019

Easter Dydd Llun: 22 Ebrill 2019

Gwyliau Banc Mis Mai: Dydd Llun 6 Mai 2019 a Dydd Llun 27 Mai 2019

 

 

 • Hydref 2018

   

  Dechrau:

  Dydd Llun 03 Medi 2018

   

  Hanner Tymor

  Dydd Llun 29 Hydref 2018 - Dydd Gwener 02 Tachwedd 2018

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  75

 • Gwanwyn 2019  

   

  Dechrau:

  Dydd Llun 07 Ionawr 2019

   

  Hanner Tymor: 

  Dydd Llun 25 Chwefror 2019 - Dydd Gwener 01 Mawrth 2019

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 12 Ebrill 2019

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol: 

  65

 • Haf 2019

  Dechrau:

  Dydd Llun 29 Ebrill 2019

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 27 Mai 2019 - Dydd Gwener 31 Mai 2019

   

   

   

  Diwedd:

  *Dydd Llun 22 Gorffennaf  2019

   

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol: 

  55

 

 

Dyddiadau Tymhorau 2019/20

Bydd Dydd Llun 2 Medi 2019 a Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl Bydd y tridiau HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol.

 

*Bwriedir y caiff y dyddiau HMS hyn eu cymryd naill ai ar ddydd Llun 20 Gorffennaf neu ar adegau eraill i’w penderfynu gan ysgolion unigol, yn dilyn ymgynghori’n briodol gyda staff, er enghraifft, yn ystod y gwyliau presennol neu ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr. 

 

Bydd yr holl ysgolion yn cau ar Dydd Llun 4 Mai 2020 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig: 

Y Nadolig:  Dydd Mercher 25  Rhagfyr 2019       

Y Pasg: Dydd Gwener y Groglith 10 Ebrill 2020 / Dydd Llun y Pasg 13 Ebrill 2020

Gwyliau Banc: Calan Mai Dydd Llun 4 Mai 2020 / Dydd Llun 25 Mai 2020


 

 • Hydref 2019

  Dechrau:

  Dydd Llun 02 Medi 2019

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 28 Hydref 2019 - Dydd Gwener 01 Tachwedd 2019

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  75

 • Gwanwyn 2020

  Dechrau:

  Dydd Llun 06 Ionawr 2020

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 17 Chwefror 2020 - Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

   

  Diwedd:

  Dydd Gwener 03 Ebrill 2020

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

  60

 • Haf 2020

  Dechrau:

  Dydd Llun 20 Ebrill 2020

   

  Hanner Tymor:

  Dydd Llun 25 Mai 2020 - Dydd Gwener 29 Mai 2020

   

  Diwedd:

  *Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020

   

  Nifer y Dyddiau Ysgol:

   60