Top

Brig

Diwrnodau HMS 2017/18

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant mewn Swydd) neu ddiwrnodau Achlysurol y flwyddyn.

 

Defnyddir diwrnodau HMS ar gyfer hyfforddi staff ac maent yn rhan bwysig o ddatblygiad proffesiynol athro.  Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i godi safonau addysg, a chefnogi athrawon i wneud hyn drwy ddarparu’r cyfleoedd hyfforddiant a datblygu sydd eu hangen arnynt.  Mae diwrnodau HMS yn offeryn pwysig y gall penaethiaid ei ddefnyddio i sicrhau bod gan eu staff y sgiliau a’r wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cyflwynwyd diwrnodau HMS i roi cyfle i benaethiaid drefnu bod eu holl staff gyda'i gilydd ar un pryd, ac iddynt hyfforddi gyda'i gilydd am rywfaint o'r amser hwn.  Mae hyn yn debyg iawn i’r ffordd y bydd proffesiynau eraill yn gwneud rhai elfennau o'u hyfforddiant a'u datblygu yn ystod eu horiau contract.

 

Mae’n beth cyffredin i ddiwrnodau HMS gael eu hychwanegu at ddechrau, neu ar ddiwedd gwyliau ysgol ac mae hyn yn aml yn arwain at lai o amhariad nag y byddai cynnal y diwrnodau ar adegau eraill yn ystod tymor ysgol. Caiff diwrnodau HMS eu cynllunio fel eu bod yn achosi'r amhariad lleiaf i deuluoedd, i rieni ac i ofalwyr.

 

Mae ysgolion Bro Morgannwg yn anelu at gyhoeddi eu diwrnodau HMS yma ymhell o flaen llaw, gan alluogi rhieni e gofalwyr gynllunio ar gyfer unrhyw anghenion gofal plant fydd ganddynt.

 

Ysgolion yn Fro (Sylwer eu bod yn nhrefn yr Wyddor Saesneg a bod enwau Ysgolion Saesneg yn Saesneg)

 

                                        

 

A

Albert Primary

2017/18

04 Medi 2017

27 Hydref 2017

16 Chwefror 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

All Saints CIW Primary

2017/18

04 Medi 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

B

Barry Comprehensive

2017/18

04 Medi 2017

01 Rhagfyr 2017

22 Rhagfyr 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Barry Island Primary

2017/18

04 Medi 2017

05 Medi 2017

25 Mai 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018


Bishop of Llandaff CIW High

2017/18

04 Medi 2017

05 Medi 2017

16 Hydref 2017

01 Rhagfyr 2017

23 Mawrth 2018

 

Bryn Hafren

2017/18

04 Medi 2017

13 Hydref 2017

22 Rhagfyr 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Bute Cottage

2017/18

04 Medi 2017

20 Hydref 2017

13 Tachwedd 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

C


Cadoxton Primary

2017/18

04 Medi 2017

22 Rhagfyr 2017 

09 Mawrth 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Cogan Nursery

2017/18

04 Medi 2017

20 Hydref 2017

13 Tachwedd 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Cogan Primary

2017/18

04 Medi 2017

16 Chwefror 2018

25 Mai 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Colcot Primary

2017/18

04 Medi 2017

05 Medi 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Cowbridge Comprehensive

2017/18

04 Medi 2017

22 Rhagfyr 2017

22 Mehefin 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

D

Dinas Powys Primary

2017/18

04 Medi 2017

12 Mawrth 2018

18 Mehefin 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Yn ôl i’r brig

 

 

E

Evenlode Primary

2017/18

04 Medi 2017

04 Mehefin 2018

05 Mehefin 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

F

Fairfield Primary

2017/18

04 Medi 2017

08 Ionawr 2018

04 Mehefin 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

G

Gladstone Primary

2017/18

04 Medi 2017

09 Hydref 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 


Gwenfo CIW Primary

2017/18

04 Medi 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

H

High Street Primary

2017/18

04 Medi 2017

06 Tachwedd 2017

09 Mawrth 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Holton Primary

2017/18

04 Medi 2017

27 Hydref 2017

16 Chwefror 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

J

Jenner Park Primary

2017/18

04 Medi 2017

05 Mawrth 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

L

Llancarfan Primary

2017/18

04 Medi 2017

26 Ionawr 2018

25 Mai 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Llandough Primary

2017/18

04 Medi 2017

22 Rhagfur 2017

12 Chwefror 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Llanfair Primary

2017/18

04 Medi 2017

08 Ionawr 2018

26 Chwefror 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Llangan Primary

2017/18

04 Medi 2017

25 Medi 2017

08 Ionawr 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Llansannor CIW Primary

2017/18

04 Medi 2017

27 Hydref 2017

18 Mai 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Llantwit Major Comprehensive

2017/18

04 Medi 2017

20 Hydref 2017

16 Chwefror 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

O

Oakfield Primary

2017/18

04 Medi 2017

06 Hydref 2017

16 Mawrth 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

P

Palmerston Primary

2017/2018

04 Medi 2017

05 Medi 2017

26 Ionawr 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Pendoylan CIW Primary

2017/18

04 Medi 2017

27 Hydref 2017

16 Chwefror 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Peterston-Super-Ely CIW Primary

2017/18

04 Medi 2017

27 Hydref 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

R

Rhws Primary

2017/18

04 Medi 2017

08 Ionawr 2018

04 Mehefin 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Romilly Primary

2017/18

04 Medi 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

S

St Andrews CIW Primary

2017/18

04 Medi 2017

05 Medi 2017

17 Tachwedd 2017

 

St. Athan Primary

2017/18

04 Medi 2017

27 Hydref 2017

29 Ionawr 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

St. Brides Major CIW Primary

2017/18

04 Mehefin 2018

05 Mehefin 2018

06 Mehefin 2018

07 Mehefin 2018

08 Mehefin 2018

 

St. Cyres Comprehensive

2017/18

04 Medi 2017

13 Hydref 2017

17 Tachwedd 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

St. David's Catholic College

2017/18

29 Tachwedd 2017

14 Rhagfyr 2017

22 Rhagfyr 2017

16 Ionawr 2018

22 Ionawr 2018

 

St. David's CIW Primary

2017/18

04 Medi 2017

05 Medi 2017

27 Hydref 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

St. Helen's RC Primary 

2017/18

04 Medi 2017

21 Medi 2017

22 Medi 2017

 

St. Illtyd Primary

2017/18

04 Medi 2017

27 Hydref 2017

26 Chwefror 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

St. Joseph's RC Primary

2017/18

04 Medi 2017

28 Medi 2017

29 Medi 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

St. Nicholas CIW Primary

2017/18

04 Medi 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

St. Richard Gwyn

2017/18

04 Medi 2017

05 Medi 2017

01 Rhagfur 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Stanwell School

2017/18

04 Medi 2017

08 Ionawr 2018

20 Gorffennaf 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Sully Primary

2017/18

04 Medi 2017

05 Medi 2017

01 Rhagfyr 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

V

Vale of Glamorgan PRU

(Fferm Ymddiriedolaeth Amelia / Canolfan Ieunctid y Bont-faen)

2017/18

04 Medi 2017

05 Medi 2017

06 Medi 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Victoria Primary

2017/18

04 Medi 2017

17 Tachwedd 2017

25 Mai 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

W

Wick and Marcross CIW Primary

2017/18

04 Medi 2017

29 Medi 2017

02 Hydref 2017

24 Tachwedd 2017

27 Tachwedd 2017

 

 

Yn ôl i’r brig

 

 

Y

Y Bont Faen Primary

2017/18

04 Medi 2017

25 Medi 2017

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Ysgol Gwaun Y Nant

2017/18

04 Medi 2017

16 Chwefror 2018

04 Mehefin 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

2017/18

04 Medi 2017

27 Hydref 2017

16 Chwefror 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

2017/18

04 Medi 2017

28 Medi 2017

17 Tachwedd 2017 (Ysgol Gyfun)

16 Chwefror 2018 (Ysgol Gynradd)

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Ysgol Iolo Morganwg

2017/18

04 Medi 2017

16 Chwefror 2018

11 Mehefin 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Ysgol Pen Y Garth

2017/18

04 Medi 2017

29 Ionawr 2018

16 Chwefror 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Ysgol Sant Baruc

2017/18

04 Medi 2017

27 Hydref 2017

08 Ionawr 2018

30 Ionawr 2018

16 Chwefror 2018

 

Ysgol Sant Curig

2017/2018

04 Medi 2017

27 Hydref 2017

16 Chwefor 2018

12 Mawrth 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Ysgol Y Ddraig

2017/18

04 Medi 2017

05 Medi 2017

29 Marwth 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

Ysgol Y Deri

2017/18

04 Medi 2017

08 Rhagfyr 2017

29 Mawrth 2018

23 Gorffennaf 2018

24 Gorffennaf 2018

 

 

Yn ôl i’r brig