Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth am gyrsiau hyfforddiant gofal cymdeithasol sydd ar gael ym Mro Morgannwg.

 

Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol (PDGGC)

Mar Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn cynnig hyfforddiant cynhwysfawr a rhaglen ddatblygu mewn partneriaeth â darparwyr gofal cymdeithasol ym Mro Morgannwg.

  

Wedi’i dylunio gan ystyried anghenion dysgu’r sector statudol, annibynnol a’r trydydd sector mae’n cyfuno hyfforddiant gorfodol â chyrsiau arbenigol, pwrpasol a arweinir gan archwiliad blynyddol o ddarparwyr gofal cymdeithasol, adolygiadau perfformiad a datblygiad a grwpiau eraill yn y Fro.

 

Mae’r cyrsiau am ddim. Ceir ffi o £40 y person ar gyfer diwrnod llawn am beidio â mynychu neu ganslo. 

Nodwch: Os nad yw’r cwrs ar gael ar-lein mwyach, mae dirprwyon o fewn y cyfnod codi tâl.

 

Disgwylir i staff fynychu'r holl hyfforddiant.  Ni chaiff y rhai hynny nad ydynt yn cwblhau’r cwrs llawn dystysgrif. 

 

Gofalwyr Maeth

Unwaith y maent yn cael eu cymeradwyo, caiff Gofalwyr Maeth eu cefnogi gan hyfforddiant. Mae'r hyfforddiant wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â Safonau Sefydlu Gofalwyr Maeth ac ar ôl eu blwyddyn gyntaf, datblygiad proffesiynol parhaus.

 

Yn ogystal gall Gofalwyr Maeth ddilyn unrhyw hyfforddiant BLlDP sydd ar gael.

  

Cysylltu â ni

Ar gyfer unrhyw ymholiadau cysylltwch â:

Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol

3ydd Llawr,

Y Swyddfa Ddinesig,

Heol Holltwn

Y Barri,

CF63 4RU