Cost of Living Support Icon

Gofal Cymdeithasol i Oedolion   

Rydym yn cydnabod bod angen cymorth ar oedolion weithiau i fyw'n annibynnol.  Gall cymorth ddod ar sawl ffurf wahanol a gallwch fanteisio ar hyn eich hun neu gyda'n help ni.

 

 

 

Telecare-Pendant

Teleofal

Mae Teleofal yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a dyfeisiau sy’n defnyddio technoleg i alluogi pobl sy’n agored i niwed i fyw yn fwy annibynnol a diogel yn eu cartrefi eu hunain.

 

Gwasanaeth Larwm Teleofal

Group of adults

Rhannu Bywydau

Rhannu Bywydau yn galluogi oedolion agored i niwed i gael cymorth a llety mewn amgylchedd teuluol a ddarperir gan Ofalwr Bywydau a Rennir cymeradwy:

 

Rhannu Bywydau

 

Chwiliwch Dewis Cymru i ddod o hyd i wasanaethau i helpu chi:

Dewis Cymru Logo Welsh