Gwasanaethau i Oedolion

Os ydych yn oedolyn gydag anghenion gofal cymdeithasol a allai effeithio ar eich iechyd, diogelwch neu annibyniaeth, gallai fod angen cymorth ychwanegol arnoch. Mae dyletswydd arnom i asesu eich anghenion a sicrhau eu bod yn cael eu bodloni yn y ffordd sy’n fwyaf addas i chi.

 

Asesiad

Mae’r broses asesu’n hyblyg yn unol â’ch anghenion, ac efallai bydd angen i amrywiaeth o weithwyr gofal cymdeithasol gydweithio wrth ei gynnal.

 

Asesiad

 

Telecare-Pendant

TeleV: Gwasanaethau Larwm Telecare

Mae TeleV yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyfarpar sy’n defnyddio technoleg i alluogi i bobl fregus fyw bywyd mwy annibynnol a mwy diogel yn eu cartrefi eu hunain. 

 

TeleV: Gwasanaethau Larwm Telecare