Cost of Living Support Icon

Park Tidy LogoYmgyrch Parcio Twt

Rydyn ni’n dymuno sicrhau bod Bro Morgannwg yn lle diogel i gerdded, gyrru a seiclo.

 

I hwyluso hyn, rydyn ni’n lansio ymgyrch ar Facebook a Twitter i hyrwyddo parcio diogelach ledled y Fro.

 

  • Ceir wedi’u parcio ar gorneli ffyrdd prysur
  • Cerbydau wedi'u parcio ar balmentyddehicles parked on pavements
  • Parcio ger llaw ymyl y ffordd isel
  • Pobl nad sy’n ddeiliaid bathodyn glas yn parcio mewn mannau penodol i bobl ag anabledd
  • Parcio dwbl mewn strydoedd ochr

 

Rydyn ni’n defnyddio’r hashnod #ParcioTwt i hyrwyddo parcio diogelach ledled y Fro.