Top

Brig

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Tim cymorth cymunedol y Fro yn chwarae eu trydedd gem bel droed flynyddol ar gyfer Dwrnod Iechyd Meddwl y byd - 18/10/2018

Chwaraeodd tIm Cymorth Cymunedol y Fro eu trydedd gem bel droed Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd i godi ymwybyddiaeth or digwyddiad

 

Mae clybiau a sefydliadau yn y Fro yn ennill swm o gyllid y Gist Gymunedol - 16/10/2018

Yn ddiweddar llwyddodd cyfanswm o un ar ddeg o sefydliadau i sicrhau swm o gyllid y Gist Gymunedol i ddatblygu ac ymestyn cyfleoedd chwaraeon yn y Fro

 

Arddangosfa llyfrgell yn ystyried hanes y Barri fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon - 15/10/2018

Mae arddangosfa sydd yn datgelu hanes y morwyr masnachol a deithiodd ir Fro yn cael ei harddangos yn llyfrgell y Barri

 

Bydd canolfan ieuenctid Llanilltud Fawr yn hyb ar gyfer gweithgareddau cymunedol - 12/10/2018

Mae Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg wedi dod ir amlwg fel y cynigydd llwyddiannus i redeg menter gymunedol yng Nghanolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr

 

Y Cyngor yn helpu masnachwyr canol tref Y Barri i archwilio posibilrwydd Ardal Gwella Busnes - 11/10/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn helpu masnachwyr yn Y Barri i archwilio posibilrwydd gwneud canol y dref yn Ardal Gwella Busnes

 

Llyfrgell y Barri yn gwobrwyo 200 o blant am gwblhau Her Ddarllen Yr Haf - 10/10/2018

Cafodd plant ysgolion cynradd o bob rhan or Fro eu gwobrwyo am ddarllen chwe llyfr yn Her Creu Direidi Her Ddarllen Yr Haf eleni

 

Awydd ffermwyr lleol am Farchnad Da Byw - 09/10/2018

Cyhoeddwyd adroddiad yn edrych ar anghenion ffermwyr lleol ac ar yr angen am farchnad da byw hyfyw yn y rhanbarth

 

Disgyblion cynradd y Fro yn cymryd rhan ym menter Pontydd i Ysgolion ICE - 09/10/2018

Yn ddiweddar cymerodd disgyblion a staff Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Sant Nicholas ran mewn menter ICE Bridges to Schools

 

Cynnyrch lleol ffres ar gyfer prydau bwyd yn ysgolion y Fro - 08/10/2018

Nod adran arlwyo Cyngor Bro Morgannwg yw cynnwys cynnyrch lleol ffres er mwyn darparu prydau ysgol maethlon

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cyhoeddi Strategaeth Hamdden i hyrwyddo byw yn iach - 05/10/2018

CYHOEDDODD Cyngor Bro Morgannwg Strategaeth Hamdden mewn ymdrech i hyrwyddo byw yn iach trwy yr Sir

 

Cyngor Bro Morgannwg yn rhoi arian i fentrau cymunedol - 05/10/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi addo 100000 arall i fentrau cymunedol yn y Sir trwy ei Chronfa Grant Cymunedau Cryf sydd yn gwneud cyfanswm gwariant ar brojectau felly yn 428000 ers mis Ebrill y llynedd

 

Cyngor y Fro yn cefnogi digwyddiad poblogaidd iawn Rhuban Gwyn y DU - 03/10/2018

Gwnaeth nifer fawr iawn o ddynion gerdded yn falch mewn esgidiau merched i ddangos eu cefnogaeth ir Rhuban Gwyn yr ymgyrch i ddileu trais yn erbyn menywod camdrin domestig a thrais rhywiol

 

Ardal chwarae Lougher Place yn agor wedi gwaith adnewyddu mawr - 03/10/2018

Agorwyd ardal chwarae Lougher Place yn Sain Tathan yn swyddogol mewn dathliad a gynhaliwyd gan y sefydliad cymunedol lleol Saints y penwythnos diwethaf

 

Angen deg perfformiwr chwaraeon rhyngwladol ar gyfer Cynllun Academi y Fro - 01/10/2018

Maer tim yng Nghyngor Bro Morgannwg a Legacy Leisure yn chwilio am 10 perfformiwr chwaraeon rhyngwladol i ymuno au cynllun Academi Chwaraeon