Top

Brig

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Disgyblion cynradd Sili yn cynnal cyfarfod Senedd yn Siambr Cyngor Bro Morgannwg - 23/11/2017

Gwnaeth disgyblion cynradd gymryd rheolaeth o Siambr y Cyngor drwy gynnal eu cyfarfod eu hunain yn seiliedig ar Senedd Llywodraeth Cynulliad Cymru.

 

Cyflogeion y Fro yn cymryd rhan mewn ras parc at y Banc Bwyd - 21/11/2017

Bydd Ynys y Barri'n cynnal ras parc 5k am ddim at Fanc Bwyd y Fro y mis nesaf.

 

Diolch i wirfoddolwyr am eu gwaith caled a'u hymroddiad i barciau ledled Bro Morgannwg - 20/11/2017

Mae grwpiau gwirfoddoli mewn parciau ledled y sir wedi cael clod am eu gwaith caled parhaus wrth gynnal a chadw mannau gwyrdd y Fro.

 

Mam o'r Barri'n canmol datblygiad Tai Cyngor Bro Morgannwg - 17/11/2017

Mae mam o'r Barri wedi cael ei "chartref delfrydol" yn dilyn datblygiad Cyngor Bro Morgannwg sydd wedi costio bron i £500,000.

 

Rhwydwaith crefftau newydd i arddangos talent ledled y sir - 17/11/2017

Mae rhwydwaith crefftau a ariennir trwy Gyngor Bro Morgannwg a Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 yn galw ar grefftwyr ym mhob rhan o'r Cyngor.

 

Athrawon y Fro ymhlith saith yng Nghymru i ennill yn y Gwobrau Ysbrydoli tiwtoriaid oedolion cenedlaethol - 15/11/2017

Mae dau o diwtoriaid Bro Morgannwg wedi ennill gwobrau Ysbrydoli am eu hymrwymiad a'u hymroddiad i'w disgyblion.

 

Dweud eich dweud am 'Ein Bro – Ein Dyfodol' - 14/11/2017

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro'n ymgynghori ar ei Gynllun Lles Drafft – 'Ein Bro – Ein Dyfodol' ac mae'n gofyn i aelodau'r cyhoedd rannu eu barn.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn codi arian ar gyfer diwrnod toiledau rhyngwladol - 09/11/2017

Bydd casgliad ym maes parcio'r Swyddfeydd Dinesig i godi arian ar gyfer helpu i adeiladu toiledau yng nghymunedau tlotaf y byd.

 

Nod Cyngor Bro Morgannwg yw cyrraedd pob plentyn ar draws y sir drwy Apêl nadolig 2017 - 02/11/2017

Mae digwyddiad Big Wrap 2017 yn gweithio gyda Chyngor y Fro i roi anrhegion i blant a phobl ifanc difreintiedig sydd mewn perygl o dderbyn dim byd neu ychydig iawn y Nadolig hwn.

 

 

 

Rhannu Hoffi