olc

 

logo new

Canolfan Ddysgu'r Fro

LLyfrgell y Barri

Llawr Cyntaf, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW

  • 01446 736466

Facebook logoHoffwch

valelearningcentre

ar Facebook

twitterlogoDilynwch

@ValeLearning

ar Twitter

Mae Canolfan Ddysgu’r Fro wedi’i lleoli yn Llyfrgell y Barri.  Rydym yn cynnig cyrsiau sgiliau sylfaenol AM DDIM i oedolion mewn darllen, ysgrifennu, mathemateg a chyfrifiadura.  Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau ESOL i bobl sydd eisiau dysgu Saesneg fel ail iaith.

Sgiliau Cyfrifiadura

computer resized

Prosbectws Canolfan Ddysgu'r Fro 

 

Taflenni Digwyddiadau Cyfrifiadur