Cost of Living Support Icon

Hotel housekeeper

د هوټل سفاء کار

صفا کار هوټل

 

About working as a hotel housekeeper

د هوټل د سفا کار د دندې په اړه

در مورد کار به عنوان صفا کار هوتل

 

Lauren Stephens, HR Manager, voco St David's Hotel

Many thanks to Lauren Stephens, HR Manager at voco St David's hotel, for all her help with the Language Passport - your ticket to work.

 

د واکو سینټ ډېویډ کارډیف د بشري منابع له مسؤلې اغلي لارین سټېپن څخه ډېره مننه چي زموږ سره يې د ژبي د پاسپورټ ـ ستاسو ټکیټ و کار ته کې مرسته وکړل.

 

جهان سپاس از مدیر منابع بشری واکو سنت دیوید کاردیف کی دربخشی پاسورت زبانی (ټکیټ کار شما) همرای ما کمک و همکاری نمودند

 

 • What does a hotel housekeeper do?

  د هوټل د سفاء کار دنده څه ده؟

  صفا کار هوتل چه کاری انجام می دهد

  A hotel housekeeper helps make sure rooms and other areas of a hotel are clean all the time. 

   

  د هوټل سفاء کونکي مسؤلیت لری ترڅو ډاډ ترلاسه کړی چې د هوټل اطاقونه او نورې برخې هر وخت پاکي وي.

  یک صفا کار هوتل کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که اتاق ها و سایر مناطق هتل در همه زمان ها تمیز هستند.

   

  A hotel housekeeping job description usually involves:

  د هوټل د سفاء کار دندي معمولا په لاندې ډول وي:

  : شرح وظایف صفا کار هوتل معمولا شامل موارد زیر می شود

  • making beds

   د بسترونو جوړولو

   مرتب کردن تختخواب

  • replacing used towels with new ones

   استفاده سوي تولیاوي یا آټولونه په نوي یا پاک هغو بدلول

   تبدیل نمودن روپاکهای استفاده شده

   vacuuming carpets

  • فرشونه جارو کول

   تمیز کردن فرش 

  • cleaning and disinfecting bathrooms

   او د تشنابونو پاک او غیر منتن کول

   تمیز کردن و ضد عفونی کردن حمام

  • replacing toiletries provided by the hotel

   د هوټل لخوا درکول سوي د تشنابونو مواد په خپل ځایونو کې ځای په ځای کول

   جایگزینی لوازم ارایش ارائه شده توسط هتل

    

   

  A housekeeper should also look out for items that a guest may have left behind. These get taken to reception so that the guest can be contacted and have their lost items returned.

   

  یو سفاء کار باید د هغه شیانو په اړه هم وګوری چې له مېلمنو څخه پاته سوي وي، هغه باید رسیپشین ته تسلیم سي تر څو د اړوند

  مېلمه سره اړیکه ونیول سي او هغه پاته یا له هغه څخه ورک سوي توکو بیرته ورکړل سي.

   

  یک صفا کارهمچنین باید به دنبال مواردی باشد که مهمان ممکن است پشت سر گذاشته باشد

  اینها به پذیرش منتقل می شوند تا با مهمان تماس بگیرند تا وسایل گمشده خود را دریابند

   

  Housekeepers are usually part of a team, supervised by the housekeeping manager. The manager will prepare a cleaning schedule to make sure that all rooms can be cleaned within the available time between one set of guests leaving a room and new set of guests arriving. All hotels have very high standards of cleanliness.

   

  د هوټل د سفا کار معمولآ د خپل ګروپ یا ټیم یوه برخه وي، چي د سفاکارانو د منیجر یا مسؤل لخوا اداره کیږي. 

  منیجر د سفا کولو لپاره یو محل ویش جوړوي تر څو متمعین سي چي ټول اطاقونه په هغه ټاکل سوي وخت کي پاک سي، کله چي مخکني مېلمانه ځي او نوي ګروپ مېلمانه رارسیږي.

  ټول هوټلونه په ډېر لوړ کیفی ټول هوټلونه د پاکوالی خورا لوړ معیارونه لری.

   

  صفا کارمعمولا بخشی از یک تیم هستند که توسط مدیر خانه داری نظارت می شوند

  مدیر یک برنامه تمیز کردن را اماده می کند تا اطمینان حاصل شود که تمام اتاق ها را می توان در زمان موجود بین یک گروه از مهمانان ترک اتاق و گروه جدیدی از مهمانان که وارد می شوند، تمیز کرد.

   

  همه هتل ها دارای استانداردهای بسیار بالایی از پاکیزگی هستند

   

  A housekeeper job description may also involve keeping other parts of the hotel clean.
  This could include conference rooms, lobbies and hallways. It may also involve cleaning the furniture and windows. Housekeepers may also work in a hotel’s laundry department where they wash and dry linens like towels and sheets, and restock linen carts.

   

  د هوټل د سفاء کار په د دندي په لاحیه کي شاید د هوټل د نورو برخو پاکول هم شامل وي.

  په دې کي د غونډو تالارونه، لابي او دهلیزونه هم شامل دي.

  شاید د کړکیو او فرنیچر سفا يې هم په کښي موجود وي

  د هوټل د اطاقونو د پاکولو ترڅنګ شاید د هوټل سفا  کاران د خوشکه شويې یا کالو وینځلو په ځانګه کي هم کار وکړي، چیري چي دوی

  تولیه یا اټولونه، روجایاني او نور اړوند توکي وینځي او وچوي يې.

   

  شرح شغل صفا کارهمچنین ممکن است شامل تمیز نگه داشتن سایر قسمت های هتل باشد

  این می تواند شامل اتاق های کنفرانس، لابی ها و راهروها باشد. همچنین ممکن است شامل تمیز کردن مبلمان و پنجره ها باشد.

  صفا کار هوتل همچنین ممکن است در بخش لباسشویی هتل کار کنند که در ان ملحفه هایی مانند حوله و ملافه را شستشو و خشک می کنند و چرخ دستی های کتانی را دوباره پر می کنند

   

  Housekeepers’ hours can be varied and include weekend shifts. Housekeeping can be physically demanding and fast paced.

   

  د هوټل د سفاکار کاري ساعتونه شاید مختلف وي په شمول د اوونۍ د رخصتي یا ویکینډ ورځو.

  کیدایسي په فیزیکي ډول د جوړ او کړندی سفاکار غوښتنه زیاته وي.

   

  ساعت صفا کار می تواند متفاوت باشد و شامل شیفت های تعطیلات باشد. خانه داری هتل می تواند از لحاظ جسمی خواستار و سریع گام

   

  It is important to think about how to keep your working environment safe – for you and your hotel guests. You should check for any hazards before you leave each room you have cleaned.

   

  دا مهمه ده چي فکر وکړي چي څنګه خپل کاري چاپېریال خوندي وساتي ــ هم د ځان او هم د هوټل د مېلمنو لپاره.  

  دا مهمه ده چې تر پاکولو وروسته د هرې خونې څخه د وتلو دمخه د هر ډول خطرونو لپاره وګورئ.

   

  مهم است که در مورد چگونگی حفظ محیط کار خود برای شما و مهمانان هتل خود فکر کنید.

  شما باید برای هر گونه خطرات قبل از خروج از هر اتاق که شما تمیز کرده اند را بررسی کنید

 • What are the career opportunities?

  کاري فرصتونه څه دي؟

  فرصت های شغلی چیست؟

  Large companies like to promote from within their existing workforce as this helps with recruitment and retention. Hotels place a great emphasis on feedback from their guests, and this helps them assess staff performance. This is why it is so vital for each room you clean to be of the same high standard.

   

  لوی شرکتونه او کمپنیاني د خپل موجوده کاري حالت څخه پرمختګ کوي، دا چاره د استخدام او د کاریګرو د ساتلو په برخه کي مرسته کوي.

  هوټلونه د خپلو میلمنو پر نظریاتو باندې خورا ټینګار کوی ، او دا له دوی سره د کارمندانو د فعالیت په ارزولو کې مرسته کوی.

  له همدې امله دا د  مهمه ده چي هره خونه تاسو پر لوړ معیار پاکه کړئ.

   

  شرکت های بزرگ دوست دارند از درون نیروی کار موجود خود تمجید کنند زیرا این امر به استخدام و حفظ انها کمک می کند.

  هتل ها تاکید زیادی بر بازخورد مهمانان خود دارند و این به انها کمک می کند تا عملکرد کارکنان را ارزیابی کنند.

  به همین دلیل است که برای هر اتاقی که تمیز می کنید بسیار مهم است که از همان استاندارد بالا برخوردار باشد

   

  Large hotels often have a cosmopolitan workforce that reflects the variety of guests that they welcome to their rooms. This will help you settle in and will certainly help you learn more English. They will have empathy with you because they have also had to learn English.

   

  لوی هوټلونه اکثر نړیوال کاری ځواک لری چې د میلمنو مختلف ډولونه منعکس کوی کوم چي دوی ته و خپلو اطاقونو ته ښه راغلاست وايې.

  دا به تاسو سره د عادت کیدو په برخه کي مرسته وکړی او یقینآ به ستاسو سره د انګلیسی ژبې په زده کړه کي هم مرسته وکړي.

  دوي به ستاسو سره خواخوږي ولري څخه دوی هم باید انکلیسي زده کړي وای.

   

  هتل های بزرگ اغلب دارای نیروی کار جهانی هستند که نشان دهنده تنوع مهمانانی است که به اتاق های خود خوش امدید.

  این به شما کمک می کند تا در ان مستقر شوید و قطعا به شما کمک می کند تا زبان انگلیسی بیشتری یاد بگیرید. انها با شما همدلی خواهند داشت زیرا انها مجبور به یادگیری زبان انگلیسی بودند

 • What are my rights and responsibilities?

  ستاسو حقونه او مسؤلیتونه څه دي؟

  حقوق و مسئولیتهای من چیست؟ 

   

  In the UK, the national minimum wage is set by the government. All businesses must pay this.

   

  په انګلستان کې ، لږترلږه ملی معاش د حکومت لخوا ټاکل کیږی. ټول شرکتونه مکلف دي چي هغه اندازه معاش تاسو ته درکړي.

   

  در انگلستان، حداقل دستمزد ملی توسط دولت تعیین می شود. همه شرکت ها باید این مبلغ را پرداخت کنند.

   

   

  All jobs have standards that must be met to do the job well. When you start a job, your employer will clearly explain these to you and describe how they will support you to meet these standards.

   

  ټولې دندې معیارونه لری چې باید د کار ښه ترسره کولو لپاره پوره شی.

   کله چې تاسو دنده پیل کړئ ، ستاسو کارګمارونکی به دا تاسو ته په روښانه ډول تشریح کړی چې دوی به څنګه د دې معیارونو په پوره کولو کې ستاسو سره مرسته کوي.

   

  همه مشاغل دارای استانداردهایی هستند که باید رعایت شوند تا کار به خوبی انجام شود

  هنگامی که شما یک کار را شروع می کنید، کارفرمای شما این را برای شما توضیح می دهد. و نشان دهید که چگونه انها از شما حمایت می کنند تا این استانداردها را براورده کنید

   

  Any job is governed by a contract which sets out your responsibilities – such as how many hours you are expected to work every week - and those of your employer. This is also your protection. For example, a hotel can be open 24 hours a day; it does not want to close for any of this time. To cover for other staff who are on holiday or ill, your employer may ask you to work additional hours, you are not obliged to agree. Obviously, you want good relations with your employer, but sometimes you may have other plans.

   

  هره دنده د یو قرارداد لخوا مخته وړل کیږي، په هغه کي چې ستاسو مسؤلیتونه مشخص سوي وي – لکه څو ساعته تاسو غواړي په یوه اوونۍ کي کار وکړي او همداسي ستاسو د کارګمارونکي دندي.

  دا ستاسو د محافظت یا حقونو د ساتلو برخه هم ده.

  د مثال په ډول یو هوټل کیداسي ۲۴ ساعته خلاص و اوسې؛ هغه نه غواړي چي په دغه ۲۴ ساعتونو کي کوم وخت هم بند پاته شي.

  نو کیداسي چي د هغه کارمندانو پر ځای چي ناروغ یا رخصت وي ستاسو څخه ستاسو اداره غوښتنه وکړي چي اضافه ساعتونه کار وکړي، تاسو مجبوره نه یاست چي ورسره موافقه وکړي.

  واضیح خبره ده چي تاسو د خپل کارګمارونکي سره ښه روابط یا اړیکي غواړي، مګر ځني وختونه شاید تاسو نور پلانونه ولري.

   

  هر شغلی توسط یک قرارداد اداره می شود که مسئولیت های شما را تعیین می کند - مانند چند ساعت انتظار می رود هر هفته کار کنید - و همچنین از کارفرمایان شما.

  این نیز حفاظت از شماست. به عنوان مثال، یک هتل می تواند 24 ساعته باز باشد. برای هیچ یک از این زمان ها نمی خواهد بسته شود

  برای پوشش سایر کارکنانی که در تعطیلات هستند یا بیمار هستند، کارفرمای شما ممکن است از شما بخواهد که ساعات اضافی کار کنید، شما موظف به موافقت نیستید.

  واضح است که شما می خواهید روابط خوبی با کارفرمای خود داشته باشید، اما گاهی اوقات ممکن است برنامه های دیگری داشته باشید.

 

Iryna's story

 

Iryna - hotel housekeeper testimonial

When I came to work at St. David's hotel, my English was at a very low level, I had to communicate with the help of a translator on the phone. Now we talk basic phrases and words and I understand the simple words to ask my colleagues.


کله چې زه  هوټل ته د کار کولو لپاره راغلم ، زما انګلیسی په خورا ټیټه کچه کې وه ، ما باید په تلیفون کې د ژباړونکی په مرسته له نورو سره خبري یا اړیکه نیولې وای. اوس موږ په ساده لنډو جملو او کلیمو خبری سره کوو او زه په ساده لغاتو پوهېږم چي د خپل همکارانو څخه پوښتني وکړم.

 

وقتی که من برای کار در هوتل آمدم، انگلیسی من در سطح بسیار پایینی بود، من مجبور بودم با کمک یک مترجم در تلفن ارتباط برقرار کنم. حالا ما عبارات و کلمات اساسی صحبت می کنیم و من کلمات ساده را می دانم که از همکارانم بپرسم.

 

Language learning occurs when communicating with colleagues, every day. Also listening to my managers talk in meetings and in the office. They are always clear and simple and use body language to express the meaning sometimes.  in the evenings I watch TV. A lot of my colleagues are doing English classes in their spare time.

 

د ژبي زده کړه هغه وخت منځ ته راځي کله چي تاسو په ورځني ډول له خپل همکارانو سره خبری یا اړیکي نیسي.

همداسي زما د منیجرانو ته غوږنیونه کله چي دوي په مېټینګ یا دفتر کي خبري کوي

هغوی همېشه واضیح او ساده ږغیږي او کله چي غواړي د یو شي په معني ما پوه کړي د اشاروي یا بدني ژبي څخه استفاده کوي.

د شپې له لوري زه تلیوزون ته ګورم

زما ډير همکاران د انګلیسي ژبي ټولګیو ته په خپل فارغه وخت کي ځي.

 

یادگیری زبان هنگام برقراری ارتباط با همکاران، هر روز اتفاق می افتد. همچنین گوش دادن به صحبت های مدیران من در جلسات و در دفتر. انها همیشه واضح و ساده هستند و گاهی اوقات از زبان بدن برای بیان معنی استفاده می کنند.  شبها تلویزیون نگاه میکنم. بسیاری از همکاران من در اوقات فراغت خود کلاس های انگلیسی را انجام می دهند.

 

In the team I was received well, friendly, everyone helped make sure we are happy and comfortable.

 

په ټیم کي زما همکارانو زما سره ښه کول، دوستانه وه، هره یوه مرسته کول چي ځان مطمعين کړي چي موږ خوشحاله او راحت یو. 

 

در تیمی که من به خوبی و دوستانه مورد استقبال قرار گرفتم، همه کمک کردند تا مطمئن شویم که ما خوشحال و راحت هستیم.

 

A good job, as I understand it, consists of communicating with colleagues in a prestigious and beautiful location and the opportunity to earn money. This job gives me independence.

 

یو ښه دنده ، لکه څنګه چې زه پوهیږم ، په معتبر او ښکلی موقعیت کې د همکارانو سره اړیکه نیول او د پیسو ګټلو فرصت شامل دی.

دنده ماته ازادي را په برخه کوي

 

یک کار خوب، همانطور که من ان را درک می کنم، شامل برقراری ارتباط با همکاران در یک مکان معتبر و زیبا و فرصت کسب درامد است. این شغل به من استقلال می دهد.

 

Useful phrases

ګټوري نېمګړي جملې

عبارات مفید

 

Hello

سلام

سلام

 

Good morning

سهار مو په خېر 

صبحبخیر

 

Good afternoon

غرمه مو په خېر 

عصربخیر

 

Good evening

ماځېګر یا ماشام مو په خېر 

شام,بخیر

 

How are you?

څنګه یاست؟

حالشماچطوراست

 

Goodbye

د الله په امان 

خداحافظ

 

Have a nice day

ښه ورځ ولر‎ي

روزخوبیداشتهباشید

 

 

Useful words
ګټورې خبرې

کلمات مفید 

 

 • Bedroom

  د خوب اطاق
  اتاق خواب 

   

  Side table

  د اړخ میز
  میز کناری

   

  Suitcase rack

  د بکس لپاره میز
  قفسه چمدان

   

  Curtains

  پردې
  پرده

   

  Door

  دروازه یا ور
  درب

   

   

  Bed
  بستر
  تخت

   

  Duvet

  توشکه
  لحاف

   

  Sheet

  روجايې
  ملافه

   

  Pillow

  بالیښت
  بالش

   

  Cushion

  تکیه
  بالشتک

   

  Blanket

  توس یا کمپله
  پتو

   

  Bedside table

  د چپرکټ د څنګ مېز
  میز کنار تخت

   

  Bedside lamp

  د چپرکټ د څنګ څراغ یا ګروپ
  لامپ کنار تخت

   

   

  Wardrobe

  د اطاق المارۍ
  المارۍ

   

  Coat hanger

  کوټ بند
  اویز کت


  Ironing board

  د اتو کولو مېز یا تخته
  اتو تخته


  Iron

  اتو
  اتو


  Laundry bag

  د خیرونو کالو بسته یا کڅوړه
  کیسه کالا

   

   

  Tea tray
  پتنوس
  پتنوس چای

   

  Kettle

  برقي ترموز یا چایبر
  چای جوش برقی

   

  Tea

  چای
  چای

   

  Coffee

  کهوه
  قهوه

   

  Sugar

  بوره
  بوره

   

  Biscuits

  بیسکوټ
  بیسکویت

   

   

  Tv
  تلویزیون
  تلویزیون

   

  Tv remote control

  د تلویزیون ریموټ
  تلویزیون  ریموټ کنټرول

Bedroom - Pashto and Dari

 

 • Bathroom

  تشناب 

  حمام

   

  Mirror

  هنداره
  آینه

   

  Bidet

  د کموټ د اوبو نلکه
  مستراح

   

  Rubbish Bin

  کچره دانۍ
  سطل زباله

   

  Bath

  تشناب
  حمام

   

  Taps

  نلکۍ
  شیر

   

  Bath mat

  د حمام پای پاک
  تشک حمام

   

  Soap

  سابون
  صابون

   

  Shampoo

  شاور
  شامپو

   

  Shower

  شاور
  شاور

   

  Soap

  سابون
  صابون

   

  Shampoo

  شامپو
  شامپو

   

  Toilet

  کموټ
  توالت

   

  Toilet seat

  د کموټ سر
  صندلی توالت

   

  Toilet roll

  کاغذ تشناب
  رول توالت

   

   

  Towel rail

  د تولیه ریل
  راه اهن حوله

   

  Towels

  تولیا یا اټوالونه
  حوله

   

   

  Sink

  دستشو
  دستشوی

   

  Taps

  نل یا نلکه
  شیر

   

  Soap

  سابون
  صابون

Bathroom - Pashto and Dari