Cost of Living Support Icon

Retail assistant

د پرچون بخش مرستیال

دستیار فروشات

 

About working as a retail assistant

د پرچون بخش د مرستیال د وظفې په اړه

در مورد کار به عنوان دستیار فروشات

 

 • What does a retail assistant do?

  د پرچون بخش مرستیال څه کوي؟

  ک دستیار خرده فروشی چه کاری انجام می دهد 

  A retail assistant works in a shop. They carry out a variety of tasks:

  یو پرچون مرستیال چي په دوکان کي کار کوي

  هغوي مختلف ډوله دندي لري

  یک دستیار خرده فروشی در یک فروشگاه کار می کند. انها وظایف مختلفی را انجام می دهند 

   

   • restocking shelves to make sure that everything is available 

    خالي شوي تاخچي یا خانې بیرته ډکول او ځان مطمعینه کول چي هر څه بیرته موجود وي

    قفسه ها را دوباره پر کنید تا مطمئن شوید که همه چیز در دسترس است 

   • helping customers find items they are looking for
    د مشتریانو سره مرسته کول تر څو هغه څه پیدا کړي چي دوی ورپسې ګوري

    کمک به مشتریان برای پیدا کردن مواردی که به دنبال ان هستند

   • taking payment from customers
    له مشتریانو څخه پیسې اخستل

    اخذ پرداخت از مشتریان

   

  Retail assistants are usually part of a team that helps make the shop as inviting as possible for customers. In a large shop, a retail assistant may have a specific role, for example working on the cash register. In a small shop, a retail assistant will have to carry out a variety of roles. This can include keeping the shop clean.

  پرچون مرستیال معمولا د یوې ډلې برخه وی چې د پیرودونکو لپاره د امکان تر حده د پلورنځی جوړولو کې مرسته کوی

  په یو لوی دوکان کي، د پرچون مرستیال شاید یومشخص رول ولري، د مثال په ډول د پیسو اخستلو په برخه کي کار کول.

  په یو کوچني دوکان کي، یو د پرچون مرستیال باید مختلفي دندني تر سره کړي.

   کیداسي چي د دوکان سفايې هم په کښې وي

   

  دستیاران خرده فروشی معمولا بخشی از یک تیم هستند که کمک می کند تا فروشگاه را تا حد ممکن برای مشتریان جذاب کند.

  در یک فروشگاه بزرگ، یک دستیار خرده فروشی ممکن است نقش خاصی داشته باشد، به عنوان مثال کار بر روی صندوق پول نقد.

   

  در یک فروشگاه کوچک، یک دستیار خرده فروشی باید نقش های مختلفی را انجام دهد. این می تواند شامل تمیز نگه داشتن فروشگاه باشد.

   

  As shops can be open seven days a week – and they are often open in the evenings - retail assistants need to be flexible about when they work. Some shops also need staff at night, when they carry out important tasks such as restocking the shelves.

  لکه څنګه چي دوکانونه کیداسي چي ۷ ورځي په اوونۍ خلاص و اووسې ــ اوهغوی معمولآ د شپې هم خلاص وي ــ د پرچون مرستیال چي کله کار کوي باید انعطاف مننونکي وي.

  ځنی دوکانونه خپل کارمندان نو ته د شپې هم اړتیال لري، کله چي دوی مهمي دندي ترسره کوي لکه د تاخچو یا خانو ډکول.

   

  از انجا که مغازه ها می توانند هفت روز هفته باز باشند و اغلب عصرها باز هستند، دستیاران خرده فروشی باید در مورد زمان کار انعطاف پذیر باشند.

  برخی از مغازه ها نیز در شب به کارکنان نیاز دارند، در حالی که انها وظایف مهمی مانند پر کردن قفسه ها را انجام می دهند.

   

  Health and safety is very important in any workplace. It is vital to think about how you would keep your working environment safe – for yourself and shop customers. Keep an eye out for trip hazards, watch out for young children. 

  په کار ځای کي د روغتیا او امنیت برخي زیاتي مهمې دي.

  دا اړینه ده چي تاسو فکر وکړي چي څنګه خپل کاري چاپېریال محفوظ وساتي ــ د خپل ځان او د دوکان د مشتریانو له پاره.  خاصه توجه هغه شیانو وکړي چي کیدای سي خلک پر وښویږي یا ولویږي چي په پښو کي پراته وي، ماشومانو ته پاملرنه کوي.

  بهداشت و ایمنی در هر محل کار بسیار مهم است

  مهم است که در مورد چگونگی حفظ محیط کار خود. برای خود و مشتریان فروشگاه فکر کنید

  مراقب خطرات لغزنده باشید، مراقب کودکان باشید

 • What are the career opportunities?

  کم وظیفوي فرصتونه سته؟

  فرصت های شغلی چه هستند 

  Many shop managers have started their careers as retail assistants and have then progressed to senior roles within their companies. Large companies like to have the reputation for promoting from within their existing workforce. This helps with recruitment.

  د پلورنځی ډیری مدیرانو خپل مسلک د پرچون معاونینو په توګه پیل کړی او بیا یې په خپلو شرکتونو کې لوړ پوړو رولونو ته پرمختګ کړې

  لوی شرکتونه د دوی موجوده کاری ځواک کې د ودې لپاره شهرت لری

  دا په استخدام کي کومک کوي.

   

  بسیاری از مدیران مغازه ها کار خود را به عنوان دستیار خرده فروشی اغاز کرده اند و سپس به نقش های ارشد در شرکت های خود پیشرفت کرده اند.

  شرکت های بزرگ دوست دارند بخاطر شهرت شان کارکان داخلی شانرا ارتقا دهند

  این به استخدام کمک می کند

   

  In a small shop, your manager is usually the owner. This means that they will take a personal interest in your professional development. They may offer you more interesting and responsible work, once you have shown them your potential.

   

  په کوچنی پلورنځی کې ، ستاسو مدیر معمولا مالک دی

  دا پدې مانا ده چې دوی به ستاسو په مسلکی پرمختګ کې شخصی ګټې ولټوي..

  دوی ممکن تاسو ته ډیر په زړه پوری او مسؤل کار وړاندیز وکړی ، یوځل چې تاسو دوی ته خپل ظرفیت ښکاره کړئ.

   

  در یک فروشگاه کوچک، مدیر شما معمولا مالک است.

  این بدان معنی است که انها علاقه شخصی به پیشرفت حرفه ای شما خواهند داشت. 

  انها ممکن است به شما کار جالب تر و مسئولانه تری ارائه دهند، هنگامی که پتانسیل خود را به انها نشان دادید.

 • What are my rights and responsibilities?

  ستاسو حقونه او مسؤلیتونه څه دي؟

  حقوق و مسئولیتهای من چیست؟ 

  In the UK, the national minimum wage is set by the government. All businesses must pay this.

  په انګلستان کې ، د ملی معاش لږترینه اندازه د حکومت لخوا ټاکل کیږی. ټول شرکتونه باید دا پیسې ورکړی.  

   

  در انگلستان، حداقل دستمزد ملی توسط دولت تعیین می شود. همه شرکت ها باید این مبلغ را پرداخت کنند.

   

  All jobs have standards that must be met to do the job well. When you start a job, your employer will clearly explain these to you and tell you how they will support you to meet these standards.

  ټولې دندې معیارونه لری چې باید د کار ښه ترسره کولو لپاره پوره شی.

   کله چې تاسو دنده پیل کړئ ، ستاسو کارګمارونکی به دا تاسو ته په روښانه ډول تشریح کړی او تاسو ته به ووایی چې دوی به څنګه د دې معیارونوپه پوره کولو کې ستاسو ملاتړ وکړی.

   

  همه مشاغل دارای استانداردهایی هستند که باید رعایت شوند تا کار به خوبی انجام شود

  هنگامی که شما یک کار را شروع می کنید، کارفرمای شما این موارد را برای شما توضیح می دهد و به شما می گوید که چگونه از شما برای رسیدن به این استانداردها حمایت می کند.

   

  All jobs include a contract which lists things like:

  ټوله دندې د یو قرارداد لري چي په هغه کي ځنې شیان لیست وي لکه:

  همه مشاغل شامل یک قرارداد است که مواردی مانند

  • your responsibilities

   ستاسو مسؤلیتونه

   مسئولیت های شما 

  • your employers responsibilities

   ستاسو د اداري یا کاردرکونکي دندي

   مسئولیت های کارفرمایان شما

  • the number of hours you have to work every week

   ستاسو د کاري ساعتونو شمېر چي تاسو یې باید په هره اوونۍ کي تر سره کړي

   تعداد ساعاتی که باید هر هفته کار کنید

   

  This is also your protection. For example, a shop has opening hours; it does not want to close for any of this time. To cover for other staff who are on holiday or ill, your employer may ask you to work extra hours. You are not obliged to agree to this. Obviously, you want good relations with your employer, but sometimes you may have other plans.

   

  د مثال په توګه ، یو پلورنځی د خلاصیدو ساعتونه لری؛ هغه نه غواړی چې په دې وخت کي  بند سی.

  د نورو کارمندانو لپاره د پوښښ لپاره څوک چې په رخصتۍ یا ناروغه وی ، ستاسو کارګمارونکی ممکن تاسو څخه د اضافی ساعتونو کار کولو غوښتنه وکړی. تاسو مجبور نه یاست چې له دې سره موافق شئ.

   

  این نیز حفاظت از شماست. به عنوان مثال، یک فروشگاه دارای ساعات کار است

  برای هیچ یک از این زمان ها نمی خواهد بسته شود

  برای پوشش سایر کارکنانی که در تعطیلات هستند یا بیمار هستند، کارفرمای شما ممکن است از شما بخواهد که ساعات اضافی کار کنید. شما مجبور نیستید با این موضوع موافقت کنید

  بدیهی است که شما می خواهید روابط خوبی با کارفرمای خود داشته باشید، اما گاهی اوقات ممکن است برنامه های دیگری داشته باشید.

 

Useful phrases

ګټوري نېمګړي جملې

عبارات مفید

 

Hello

سلام

سلام

 

Good morning

سهار مو په خېر 

صبحبخیر

 

Good afternoon

غرمه مو په خېر 

عصربخیر

 

Good evening

ماځېګر یا ماشام مو په خېر 

شام,بخیر

 

How are you?

څنګه یاست؟

حالشماچطوراست

 

Goodbye

د الله په امان 

خداحافظ

 

Have a nice day

ښه ورځ ولر‎ي

روزخوبیداشتهباشید

 

 

Useful words

ګټورې خبرې

کلمات مفید

 

 • Retail assistant

  د پرچون بخش مرستیال

  کلمات مفید 

   

  Opening hours

  کاري ساعتونه

  ساعات کاری

   

  Opening time

  د خلاصیدو وخت

  زمان بازگشایی

   

  Closing time

  د بندیدو وخت

  زمان بسته شدن

   

  Staff rota

  د کارمندانو کاري ترتیب

  ترتیب کار کارکنان

   

  Delivery

  استونه یا لیږلنه

  ارسال

   

  Stock

  موجوده سامان

  تجهیزات موجود

   

  Stockroom/in the back

  ګدام، ساتنځای

  انبار

   

  Breakroom

  د استراحت خونه یا اطاق

  اتاق استراحت

   

  Stock check

  د ګدام د شیانو کتنه

  نگاهی به چیزهای انبار

   

  Chain of stores

  د پلورنځۍ سلسله

  زنجیره فروشگاه

   

  Franchise

  د یو لوی تجارته یوه څانګه

  حق امتیاز

   

  Independent store

  خپلواک یا مستقله پلورنځی

  فروشگاه مستقل

   

  Department store

  لوی پلورنځی

  فروشگاه عمومی

   

  Customer service

  د پېریدونکو خدمات

  خدمات مشتریان

   

   

  Customer

  پېریدونکی یا مشتري

  مشتری

   

  Manager

  منیجر یا مسؤل

  مدیر

   

  Cash register/checkout/till

   

   

   

   

  ټېل یا د پېسو ورکولو څانګه

  شعبه پرداخت

   

  Aisle

  په یو سټور کي لاري یا دهلیزونه

  راهرو

   

  Cashier

  خزانه دار

  خزانه دار

   

  Shelf

  تاخچه یا خانه

  طاقچه

   

  Trolley

  ټرولي یا د سامانو لپاره ګاډۍ

  چرخ دستی

   

  Basket

  سبد یا د سامانو جالۍ

  سبد

   

  Shopping bag

  د سودا کڅوړه

  کیسه خرید

   

  Receipt

  رسید یا بیل

  رسید