Wythnos Genedlaethol Diogelu 2017

Mae Bwrdd Lleol Diogelu Plant Caerdydd a’r Fro yn cefnogi Wythnos Ddiogelu, 13 – 17 Tachwedd 2017

 

Nod yr wythnos ddiogelu yw i godi ymwybyddiaeth o’r gwahanol ffurfiau ar gam-drin a’r rhan y gall pawb ei chwarae wrth helpu i adnabod camdriniaeth.

 

Safeguarding Week Logo

 

Fel rhan o’r Wythnos Ddiogelu bydd National Independent Safeguarding Board a’r Welsh Government yn cynnal cynhadledd am ddim, Diogelu mewn Chwaraeon: Cymryd Cyfrifoldeb – Gweithredu’, er mwyn lansio Wythnos Ddiogelu ar Ddydd Llun 13 Tachwedd.

 

Mae chwaraeon o fudd i iechyd a lles unigolion a chymunedau, ond mae’r diwydiant hefyd yn wynebu heriau diogelu. Diben y gynhadledd yw nodi sut y gallwn sicrhau bod y diwydiant chwaraeon yn ymwybodol o ddiogelwch plant ac oedolion.

 

Mae’r siaradwyr yn y gynhadledd yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr ysbrydoledig. Bydd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn agor y digwyddiad. Bydd aelodau o’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yn rhannu’r gwaith o gadeirio, cyfweld a chrynhoi.

 

Mae croeso i Fyrddau Diogelu Rhanbarthol, cyrff llywodraethu chwaraeon, rhieni, athrawon, llywodraethwyr ysgol, yr heddlu a hyfforddwyr chwaraeon oll i fynychu. 

 

Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad hwn a mwy sy’n digwydd ledled y Fro a Chaerdydd yn ystod yr Wythnos Ddiogelu ewch i wefan Bwrdd Lleol Diogelu Plant Caerdydd a’r Fro.

 

 

Wythnos Genedlaethol Diogelu 2017

 

 

 

 

Adults Safguarding Board-Logo

 Child Safeguarding Logo