Top

Brig

 

Grant arloesedd werth £26,000 i Ddysgu Cymraeg ym Mro Morgannwg 

Mae Grant Arloesedd werth £26,000 wedi’i roddi i Ddysgu Cymraeg yn y Fro, gan alluogi iddynt ddatblygu clwb gwaith cartref i deuluoedd â phlant mewn ysgolion Cymraeg, mewn partneriaeth â’r Urdd, Menter Bro Morgannwg a Mudiad Meithrin.

 

  • Dydd Mawrth, 23 Mis Ionawr 2018 09:58 AM | Vale of Glamorgan


Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg yn ymgysylltu ag oedolion sy’n byw ym Mro Morgannwg, sydd am ddysgu sut mae cyfathrebu drwy’r Gymraeg.

 

Gwahoddwyd holl ddarparwyr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i fidio am grant newydd i ddatblygu arferion arloesol mewn partneriaeth â sefydliadau lleol neu genedlaethol eraill. 

 

Bydd y clwb newydd, o’r enw Clwb PYG – Plant mewn Ysgol Gymraeg - sydd wedi'i gydlynu gan Ddysgu Cymraeg yn y Fro, yn cael ei gynnal unwaith yr wythnos am ddwy awr ar ôl ysgol, fel peilot dros dymor yr haf 2018 yng Nghanolfan Palmerston.

 

Bydd y clwb yn cael ei gynnal ar sail galw heibio am ddim, a bydd yn rhoi cyfle i blant a rhieni i ddysgu gyda'i gilydd, y tu mewn a'r tu allan i amgylchedd yr ysgol. Byddant yn derbyn cefnogaeth gyda llythrennedd, rhifedd a sgiliau digidol, cyngor a help gyda gwaith cartref a sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg. 

 

 

 

purple logo 2