Top

Brig

Pleidlais BID

Mae Pleidlais BID yn bleidlais ar gyfer ardrethi annomestig mewn ardal benodol.  Y nod yw gwella busnes/datblygiad.

 

Mae’n bleidlais O Blaid neu Yn Erbyn.

Nid yw pleidlais BID wedi ei raglennu ar gyfnodau penodol, dim ond pan fydd busnes lleol yn galw am un.

 

Os bydd y mwyafrif o fusnesau’n pleidleisio o blaid, yna bydd yr holl fusnesau lleol yn talu ardrethi uwch.  Caiff y gyfrath uwch hon ei chynilo a'i defnyddio ar gyfer gwelliannau a datblygiadau yn y dyfodol.

  

Er mwyn i'r Bleidlas BID fod yn llwyddiannus:  Mae’n rhaid i fwy na 50% o bleidleisiau a fwriwyd fod o blaid y cynnig BID, ac mae’n rhaid i’r mwyafrif o blaid y cynnig BID gynrychioli mwy na 50% o werth ardrethol wedi’i agregu o’r hereditamentau o ran y pleidleisiau a fwriwyd

 

Canlyniadau Blaenorol:

Bid Penarth  - Datganiad o Ganlyniadau (Saesneg a Chymraeg)

 

  

Sut i Gysylltu â Ni

 

 

Rhannu Hoffi