Cost of Living Support Icon

Etholiadau Llywodraeth Leol

 

Eich Llywodraeth Leol sy'n eich cynrychioli chi yn Sir Bro Morgannwg a'ch Cyngor Tref neu gymuned lleol.

 

Cynhelir Etholiadau Llywodraeth Leol I ethol pobl o’ch cymuned leol i ddod yn Gynghorwyr. Fe’ch cynrychiolir gan Gynghorwyr gyda Chyngor Bro Morgannwg ynghyd a Chynghorwyr gyda’ch Cynghorau Tref neu Gymuned Leol.

 

Mae cynghorau’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau lleol. 

  

Gwybodaeth i bleidleiswyr

Darganfyddwch pwy all bleidleisio yn yr Etholiadau Llywodraeth Leol:

 

Pleidleiswyr Cymwys

I fod yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad hwn rhaid i chi fod:

  • wedi’ch cofrestru i bleidleisio

  • yn 16 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad (‘diwrnod y bleidlais’)

  • yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, y Gymanwlad neu’r UE

  • yn byw yng Nghymru

  • heb eich eithrio'n gyfreithiol rhag pleidleisio

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch pwy all bleidleisio, neu i gofrestru i bleidleisio, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol

 

  

Cynghorwyr

Ar ôl cael eu hethol, gelwir y cynrychiolwyr yn Gynghorwyr. Bydd cynghorwyr yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn gweithio ac/neu fyw yn yr ardal leol.


Byddan nhw'n mynd i gyfarfodydd pwyllgorau’r cyngor yn rheolaidd mewn amrywiol leoliadau ym Mro Morgannwg i drafod a phenderfynu ar wasanaethau a chyfleusterau lleol.

 

I weld pwy yw’ch Cynghorydd Lleol, ewch i’n tudalen Chwilio am Aelodau drwy glicio ar y botwm isod:


Chwilio am Gynghorwyr

 

  

 Cysylltu â ni