Vale-of-Glamorgan-Council-logoEtholiadau Llywodraeth Leol

Eich Llywodraeth Leol sy'n eich cynrychioli chi yn Sir Bro Morgannwg a'ch Cyngor Tref neu gymuned lleol.

 

Bydd yr Etholiad nesaf i’r Llywodraeth Leol yn:

 Mai 2022

 

 

Cynhelir y math hwn o etholiad bob pum mlynedd.

 

Cynhelir Etholiadau Llywodraeth Leol i ethol pobl yn eich cymuned leol i fod yn Gynghorwyr. Cewch eich cynrychioli gan Gynghorwyr gyda Chyngor Bro Morgannwg yn ogystal â Chynghorwyr gyda’ch Cyngor Cymuned neu Dref Lleol.

 

Mae cynghorau'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau lleol.  

 

Cynghorwyr. 

Ar ôl cael eu hethol, gelwir y cynrychiolwyr yn Gynghorwyr. Bydd cynghorwyr yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn gweithio ac/neu fyw yn yr ardal leol.


Byddan nhw'n mynd i gyfarfodydd pwyllgorau’r cyngor yn rheolaidd mewn amrywiol leoliadau ym Mro Morgannwg i drafod a phenderfynu ar wasanaethau a chyfleusterau lleol.

 

I weld pwy yw’ch Cynghorydd Lleol, ewch i’n tudalen Chwilio am Aelodau drwy glicio ar y botwm isod:


Chwilio am Gynghorwyr

 

  

 Cysylltu â ni