Cost of Living Support Icon

Pleidlais BID

Mae Pleidlais BID yn bleidlais ar gyfer ardrethi annomestig mewn ardal benodol. 

Y nod yw gwella busnes/datblygiad.

 

Mae’n bleidlais O Blaid neu Yn Erbyn.

 

Nid yw pleidlais Ardal Gwella Busnes yn cael ei hamserlennu ar gyfnodau penodol, dim ond pan fo busnes lleol yn galw am un.

 

Os yw mwyafrif y busnesau’n pleidleisio o blaid, yna bydd yr holl fusnesau lleol yn talu ardrethi uwch. Caiff y gyfradd uwch hon ei chynilo a'i defnyddio ar gyfer gwelliannau a datblygiadau yn y dyfodol.

 

Er mwyn i'r Bleidlais Ardal Gwella Busnes fod yn llwyddiannus: Mae’n rhaid i fwy na 50% o bleidleisiau a fwriwyd fod o blaid y cynnig Ardal Gwella Busnes, ac mae’n rhaid i’r mwyafrif sydd o blaid y cynnig gynrychioli mwy na 50% o werth ardrethol wedi’i agregu'r hereditamentau o ran y pleidleisiau a fwriwyd.

 

  

Sut i Gysylltu â Ni