Top

Brig

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc a gwasanaethau cymorth i deuluoedd ym Mro Morgannwg.

 

Family-information-Service

Mae gwybodaeth ar gyfer teuluoedd sy’n byw ym Mro Morgannwg a phobl sy'n gweithio gyda gwasanaethau teuluoedd yn cynnwys: 

 

  • Gofal plant, asiantaethau nanis, gwarchod plant ac au pair
  • Grwpiau rhieni, grwpiau plant bach a chynlluniau chwarae
  • Cymorth ariannol gyda chostau gofal plant a buddion eraill i rieni
  • Cyngor ac arweiniad ar fod yn ddarparwr gofal plant
  • Digwyddiadau a gweithgareddau
  • Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
  • Gwasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol

Rhaglen Weithgareddau’r Pasg 2017

Cewch wybodaeth am gynlluniau chwarae, cynlluniau gofal plant yn ystod y gwyliau, beth sy’n digwydd yn y parciau, llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, a digwyddiadau lleol:

 

 

 

Five children

Cyfeiriadur Ar-lein

Cyfeiriadur ar-lein ar gyfer gofal plant, grwpiau, digwyddiadau, gweithgareddau a llawer mwy yn eich ardal chi.

 

Gweithgareddau

Couple-with-child

Parth Rhieni

Cyngor ac arweiniad ar nifer o bynciau ar gyfer rhieni ym Mro Morgannwg.

 

Parth Rhieni

Childminder

Parth Darparwyr

Cyngor ar gyfer gofalwyr plant, staff meithrinfeydd a darparwyr gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd.

 

Parth Darparwyr

Index

Y Mynegai

Gwasanaethau i blant a phobl ifanc dan 18 oed ag anableddau/anghenion ychwanegol.

 

Mynegai Anabledd

 

 

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Swyddfeydd y Dociau
Subway Road
Y Barri

CF63 4RT

  • 01446 704704

Adroddiadau, Strategaethau a Chynlluniau 

Cynhaliodd Cyngor Bro Morgannwg ei Adolygiad o’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) er mwyn bodloni’r dyletswyddau o dan Ddeddf Gofal Plant 2006.  Roedd hyn yn gofyn i bob awdurdod lleol sicrhau bod digon o ofal plant i alluogi rhieni i weithio neu ymgymryd ag addysg neu hyfforddiant er mwyn pontio i’r gwaith.

 

Mae gofyn am asesiad digonolrwydd llawn bob pum mlynedd gyda diweddariadau blynyddol i ddisgrifio sut mae awdurdodau lleol yn ymateb i ddarganfyddiadau eu hasesiadau digonolrwydd gofal plant ac yn gweithio i fodloni’r ddyletswydd digonolrwydd.