Top

Brig

Cynlluniau Tîm

Mae Cynlluniau Tîm yn darparu dolen rhwng y cynllun gwasanaeth a rhaglenni gwaith unigol.

 

Maen nhw’n nodi'r amcanion gwella a gwasanaeth hynny sy'n berthnasol i'r tîm a chamau gweithredu rhestr, mesurau perfformiad a thargedau sy'n cefnogi'r amcanion hynny ac y bydd pob tîm yn eu monitro.