Y Cynllun Cynnydd 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i sicrhau cynnydd parhaus er budd llesiant y trigolion.

 

Rhan 1: Mae Rhan 1 yn cynnwys ein hamcanion cynnydd ar gyfer y flwyddyn i ddod, sy’n adlewyrchu materion sydd o bwys yn lleol. Llywiwyd yr amcanion gan y Cynllun Corfforaethol, asesiad o ddata perfformiad gwasanaethau, ein prosesau cynllunio gwasanaethau blynyddol ac adroddiadau gan ein rheolyddion allanol.

 

Rhan 2: Mae Rhan 2 yn edrych yn ôl ar yr hyn mae’r Cyngor wedi’i gyflawni dros y flwyddyn a fu. Mae’n mesur ein cynnydd wrth gyflawni’r amcanion gwella a osodwyd gennym y flwyddyn flaenorol y nein cynllun blaengar.