Cost of Living Support Icon

Cynlluniau Gwasanaeth

Mae Cynlluniau Gwasanaeth yn ddogfennau cynllunio allweddol ar gyfer y Cyngor ac yn darparu hunanasesiad ar gyfer pob gwasanaeth.

 

Mae’r cynlluniau’n cyflwyno’r nodau ac amcanion allweddol sy’n berthnasol i bob maes gwasanaeth. Cynhyrchir cynlluniau gwasanaeth yn flynyddol gan bob gwasanaeth.

 

 

Cynllyniau Gwasanaeth 2024/25

 

 

 

Cynllyniau Gwasanaeth 2023/24

Cynllyniau Gwasanaeth 2022/23

 

Cynlluniau Gwasanaeth 2021/22

 

Cynlluniau Gwasanaeth 2020/21