Cost of Living Support Icon

Cytundeb Canlyniadau 

Mae’r Cytundeb Canlyniadau rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru’n nodi sut byddwn ni’n gweithio i wella gwasanaethau i holl drigolion a chymunedau’r Fro, o fewn cyd-destun blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 

 

Mae’r cytundeb tair blynedd yn gysylltiedig â grant sy’n cael ei dalu’n flynyddol yn amodol ar ba mor llwyddiannus fu’r Cyngor wrth gyflawni ei amcanion. 

 

 

Dogfennau yn saesneg yn unig