Top

Brig

Tai Bach Cyhoeddus

Lleoliadau ac oriau agor tai bach cyhoeddus ledled Bro Morgannwg, yn cynnwys cyfleusterau preifat sy’n rhan o’r Cynllun Grant Adnoddau Cyhoeddus (CGAC)* 

 

Noder mai amserau bras yw’r rhain. O bryd i’w gilydd, mae ffactorau’r tu hwnt i’n rheolaeth yn effeithio ar oriau agor neu gau cyfleusterau.  

 

  
Lleoliad: Y BarriOriau Agor
Park Crescent/ Romilly Road 7:30am - 4:00pm Gaeaf / 7.30am - 5:00pm Haf
Llyfrgell y Sir, Sgwâr y Brenin 9:00am - 5:00pm
Maes parcio'r Cnap 8:00am - 7:15pm Gaeaf / 8.00am -  7:35pm Haf
Maes parcio aml-lawr, Holton Road 7:00am - 4:00pm 
Parc Gwledig Porthceri 8:00am -4:10pm Gaeaf / 8.00am - 5:10pm Haf
Thompson St. 8:00am - 4:20pm
Bae Jackson - Redbrink Crescent, Ynys Y Barri 9:00am - tua 6:00pm, Mai - Hydref yn unig
Cysgodfa'r Gorllewin, Paget Road, Ynys Y Barri 7:30am - 7:00pm Gaeaf / 7.30am -  9:00pm (o'r Pasg tan fis Hydref)
Maes parcio Harbour Road 9:00am - tua 7:00pm (yn agored rhwng y pasg a mis Hydref yn unig)
Carousel Amusement*, Ynys y Barri

10:00am-9:00pm am y rhan fwyaf o'r flwyddyn. / Rhwng mis Hydref a mis Mawrth oriau'n amrywio'n ddibynnol ar y tywydd, 10:00am-6:00pm

Parc Romilly

8:00am - 7:00pm

Lleoliad: Y Bont-faenOriau Agor
Maes parcio Neuadd y Dref, North Road 7:30am - 4:45pm

 

Lleoliad: Llanilltud FawrOriau Agor
Pound Field, Boverton Road 9:00am - 6.00pm 
Maes parcio Neuadd y Dref, Y Sgwâr 9:00am - 6.00pm
Traeth Llanilltud Fawr, Cwm Colhuw 9:30am - 6.00pm

 

Lleoliad: PenarthOriau Agor
Canol y dref, Albert Road

7:30am - 4:30pm

Y Gerddi Eidalaidd, The Esplanade

8:00am - 5:00pm Gaeaf / 8:00am - 8:00pm Haf

Maes parcio'r clogwyni 8:30am - 4:00pm
Pentref Cosmeston, Lavernock Road 9:00am - 3:00pm Gaeaf / 9.00am - 4.00pm Haf

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

9.30am - 4.30pm Gaeaf / 9.00am - 5.00pm Haf
Pier Penarth, The Esplanade 9:00am - 5:00pm Gaeaf / 9.00am - 9.00pm Haf

 

Lleoliad:  Arfordir Treftadaeth Morgannwg Sylwadau
Maes parcio Aberogwr, Aberogwr 8:30am - 5.30pm
Beach Road, Traeth Dunraven, Southerndown

9:00am - 5:30pm