Top

Brig

Sut i Gofrestru

Mae pedair ffordd y gallwch gofrestru ar gyfer y Gofrestr Etholiado

 

Gallwch gofrestru ar-lein, dros y ffôn, drwy lenwi ffurflen neu alw heibio i'r Swyddfeydd Dinesig

 

Cyn i chi ddechrau arni

Gwnewch yn siŵr fod gennych eich Rhif Yswiriant Gwladol a Dyddiad Geni wrth law

 

Ydych chi'n gymwys i gofrestru? Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth.

 

Cwestiynau Cyffredin

 

Cofrestru Ar-lein

Cofrestru ar-lein yw'r ffordd gyflymaf i gofrestru

Llenwch ein Ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

 

Ewch i'r wefan trwy glicio ar y dolenni ar y dudalen hon a dilyn y cyfarwyddiadau.

 

Cofrestrwch ar GOV.UK

Cofrestru dros y Ffôn

Pan fyddwch yn ffonio, bydd angen i ni gymryd y manylion hyn oddi wrthych dros y ffôn, bydd hyn yn cymryd ychydig o funudau:

 • Eich enw cyfreithiol llawn
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Dyddiad Geni
 • Cyfeiriad Presennol
 • Eich manylion cyswllt rhag ofn y bydd angen i ni drafod eich cais i gofrestru yn nes ymlaen
 • Ffoniwch ni ar 01446 729 552

 

*Mae unrhyw fanylion cyswllt a roddwch i ni yn gyfrinachol a dim ond yn cael eu defnyddio o fewn yr Adran Cofrestru Etholiadol*

Ffurflen

Enw’r ffurflen y bydd ei hangen arnoch chi yw’r Ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru.

 

Mae'r Ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru ar gael:

                               neu

 • drwy anfon ebost atom yn electoralregistration@valeofglamorgan.go.uk
  Os byddwch yn anfon e-bost atom, rhowch eich enw llawn a'ch cyfeiriad i ni yn y neges e-bost.

                             neu
 • gasglu ffurflen oddi wrth y dderbynfa yn y Swyddfeydd Dinesig yn y Barri.

 

*Mae'n rhaid i ffurflenni gael eu llenwi'n gyflawn neu fe fydd yn gohirio eich cais *                         

Cofrestru yn y swyddfa

Galwch i mewn i'r dderbynfa yn y Swyddfeydd Dinesig yn y Barri a gofyn i'r derbynnydd am gopi o'r ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru.

 

Gallwch lenwi'r ffurflen y fan a'r lle a'i gadael gyda'r derbynnydd i ni ei chasglu.

 

Os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch chi tra byddwch yn y Brif Dderbynfa, gofynnwch am aelod o'r Tîm Cofrestru Etholiadol.

 

Cyfarwyddidau i'r Swyddfeydd Dinesig