Cost of Living Support Icon

Cofrestrwch i Bleidleisio: Beth i'w wneud os nad oes gennych eich Rhif Yswiriant Gwladol (YG)

Os na allwch ddarparu'ch Rhif Yswiriant Gwladol (YG), rydych yn dal i allu cofrestru i bleidleisio. 

Ballot box vote banner size

Mae cofrestru i bleidleisio yn dal yn hawdd, ond bydd yn rhaid i chi ddarparu rhai dogfennau fel prawf o'ch hunaniaeth.

 

Pa ddogfennau sydd eu hangen?

 

Gellir dod â'r rhain yn bersonol i'r Swyddfeydd Dinesig, Y Barri (CF63 4RU) neu gyrru e-bost at:

 

  • electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk