Cost of Living Support Icon

Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Lleoedd Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio

Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Lleoedd Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio i Ardal ac Etholaeth Seneddol Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau 2 Hydref 2023 

 

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg ddyletswydd i rannu’r ardal awdurdod lleol yn ardaloedd pleidleisio a dynodi man pleidleisio ar gyfer pob ardal pleidleisio berthnasol. 

 

Hysbysiad Adolygu

Cynigion – Hydref 2023  

Ffurflen Ymgynghori

 

Canlynidau Terfynol

 

Bydd y Cyngor yn ystyried cynigion a ddaw i law yn ystod y cyfnod ymgynghori rhwng dydd Llun 2 Hydref 2023 a dydd Gwener 27 Hydref 2023 a chyhoeddir canlyniadau’r adolygiad terfynol yng Nghofrestr Ddiwygiedig Etholwyr ar 1 Ionawr 2024.

   

I wneud unrhyw sylwadau’n ysgrifenedig, cysylltwch a: 

 

Hayley Hanman

Dirprwy Cofrestru Etholiadol

Swyddfa Cofrestru Etholiadol 

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU 

 

neu drwy e-bost: