Cost of Living Support Icon

Sant-Y-Brid

 

Gwybodaeth am yr Orsaf

 

Dosbarth PleidleisioRhestr wirio gwerthusoCynigion
WA0 Rhestr Wirio Gwerthuso WAO   Dim newid
WB0 Rhestr Wirio Gwerthuso WBO   Dim newid
WC0 Rhestr Wirio Gwerthuso WCO   Dim newid 
WD0 Rhestr Wirio Gwerthuso WDO   Dim newid
WE0 Rhestr Wirio Gwerthuso WEO  Dim newid 
WF0/WF1/WG0

Rhestr Wirio Gwerthuso WFO/WF1/WGO

 Dim newid 

 

Sefydlu Mewnol ar gyfer Gorsafoedd Pleidleisio - sengl neu ddwbl

 

Anfonwch unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu awgrymiadau i’r cyfeiriad canlynol;

 

Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

neu fel arall e-bostiwch electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk

 

Yn ôl i’r Hafan Adolygiad Gorsaf Bleidleisio