Cost of Living Support Icon

Illtyd

 

Gwybodaeth am yr Orsaf

 

Dosbarth PleidleisioRhestr wirio gwerthusoCynigion
BA0 Rhestr Wirio Gwerthuso BAO   Dim newid
BB0

Rhestr Wirio Gwerthuso BBO 

 Dim newid
BB1 Rhestr Wirio Gwerthuso BB1   Dim newid
BB2

Rhestr Wirio Gwerthuso BB2 

 Dim newid
BC0 Rhestr Wirio Gwerthuso BCO   Dim newid
BD0 Rhestr Wirio Gwerthuso BDO   Dim newid

 

Sefydlu Mewnol ar gyfer Gorsafoedd Pleidleisio - sengl neu ddwbl

 

Anfonwch unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu awgrymiadau i’r cyfeiriad canlynol;

 

Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

neu fel arall e-bostiwch electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk..

 

Yn ôl i’r Hafan Adolygiad Gorsaf Bleidleisio