Cost of Living Support Icon

Dinas Powys

 

Gwybodaeth am yr Orsaf

 

Dosbarth PleidleisioRhestr wirio gwerthusoCynigion
OA0 Rhestr Wirio Gwerthuso OAO  Dim newid
OB0

Rhestr Wirio Gwerthuso OBO

 Newid
OC0 Rhestr Wirio Gwerthuso OCO  Dim newid
OD0 Rhestr Wirio Gwerthuso ODO  Dim newid
OD1 Rhestr Wirio Gwerthuso OD1  Dim newid
OE0/OE1 Rhestr Wirio Gwerthuso OEO/OE1  Newid
OF0

Rhestr Wirio Gwerthuso OFO

 Newid

 

Sefydlu Mewnol ar gyfer Gorsafoedd Pleidleisio - sengl neu ddwbl

 

Anfonwch unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu awgrymiadau i’r cyfeiriad canlynol;

 

Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

neu fel arall e-bostiwch electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk

 

Yn ôl i’r Hafan Adolygiad Gorsaf Bleidleisio