Cost of Living Support Icon

Cornerswell

 

Gwybodaeth am yr Orsaf

 

Dosbarth PleidleisioRhestr wirio gwerthusoCynigion
KA0 Rhestr Wirio Gwerthuso KAO  Dim newid 
KB0 Rhestr Wirio Gwerthuso KBO  Dim newid
KC0 Rhestr Wirio Gwerthuso KCO  Dim newid
KD0 Rhestr Wirio Gwerthuso KDO  Dim newid
KD1 Rhestr Wirio Gwerthuso KD1  Dim newid
KE0 Rhestr Wirio Gwerthuso KEO  Dim newid

 

Sefydlu Mewnol ar gyfer Gorsafoedd Pleidleisio - sengl neu ddwbl


Anfonwch unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu awgrymiadau i’r cyfeiriad canlynol;

 

Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

neu fel arall e-bostiwch electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk..

 

Yn ôl i’r Hafan Adolygiad Gorsaf Bleidleisio