Cost of Living Support Icon

Llandow

 

Gwybodaeth am yr Orsaf

 

Dim n
Dosbarth PleidleisioRhestr wirio gwerthusoCynigion
TA0 Rhestr Wirio Gwerthuso TAO  Dim newid
TB0 Rhestr Wirio Gwerthuso TBO   Dim newid
TB1 Rhestr Wirio Gwerthuso TB1   Dim newid
TC0 Rhestr Wirio Gwerthuso TCO  Dim newid
TD0

Rhestr Wirio Gwerthuso TDO 

 Dim newid
TE0 Rhestr Wirio Gwerthuso TEO   Dim newid
TF0 Rhestr Wirio Gwerthuso TFO  Dim newid

 

Sefydlu Mewnol ar gyfer Gorsafoedd Pleidleisio - sengl neu ddwbl

 

Anfonwch unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu awgrymiadau i’r cyfeiriad canlynol;

 

Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

neu fel arall e-bostiwch electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk..

 

Yn ôl i’r Hafan Adolygiad Gorsaf Bleidleisio