Cost of Living Support Icon

Y Rhws

 

Gwybodaeth am yr Orsaf

 

Dosbarth PleidleisioRhestr wirio gwerthusoCynigion
RA0 Rhestr Wirio Gwerthuso RAO   Dim newid
RB0 Rhestr Wirio Gwerthuso RBO   Dim newid
RB1 Rhestr Wirio Gwerthuso RB1   Dim newid
RC0 Rhestr Wirio Gwerthuso RCO   Dim newid
RC1 Rhestr Wirio Gwerthuso RC1   Dim newid
RD0 Rhestr Wirio Gwerthuso RDO   Dim newid
RE0 Rhestr Wirio Gwerthuso REO   Dim newid
RF0 Rhestr Wirio Gwerthuso RFO   Dim newid

 

Sefydlu Mewnol ar gyfer Gorsafoedd Pleidleisio - sengl neu ddwbl

 

Anfonwch unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu awgrymiadau i’r cyfeiriad canlynol;

 

Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

neu fel arall e-bostiwch electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk..

 

Yn ôl i’r Hafan Adolygiad Gorsaf Bleidleisio