Cost of Living Support Icon

Llanulltid Fawr

 

Gwybodaeth am yr Orsaf

 

Dosbarth PleidleisioRhestr wirio gwerthusoCynigion
UA0 Rhestr Wirio Gwerthuso UAO  Dim newid
UB0 Rhestr Wirio Gwerthuso UBO  Dim newid
UC0 Rhestr Wirio Gwerthuso UCO  Dim newid
UC1

Rhestr Wirio Gwerthuso UC1

 Dim newid
UD0 Rhestr Wirio Gwerthuso UDO  Dim newid
UD1 Rhestr Wirio Gwerthuso UD1  Dim newid
UE0 Rhestr Wirio Gwerthuso UEO  Dim newid

 

Sefydlu Mewnol ar gyfer Gorsafoedd Pleidleisio - sengl neu ddwbl.

 

Anfonwch unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu awgrymiadau i’r cyfeiriad canlynol;

 

Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

neu fel arall e-bostiwch electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk..

 

Yn ôl i’r Hafan Adolygiad Gorsaf Bleidleisio