Cost of Living Support Icon

Gwenfo

 

Gwybodaeth am yr Orsaf

 

Dosbarth PleidleisioRhestr wirio gwerthusoCynigion
PA0 Rhestr Wirio Gwerthuso PAO   Dim newid
PA1 Rhestr Wirio Gwerthuso PA1   Newid
PB0 Rhestr Wirio Gwerthuso PBO   Newid
PC0 Rhestr Wirio Gwerthuso PCO   Dim newid
PD0 Rhestr Wirio Gwerthuso PDO   Dim newid
PE0 Rhestr Wirio Gwerthuso PEO  Dim newid
PE1 Rhestr Wirio Gwerthuso PE1  Dim newid
PF0 Rhestr Wirio Gwerthuso PFO  Dim newid
PG0/PH1 Rhestr Wirio Gwerthuso PGO/PH1  Dim newid
PH0 Rhestr Wirio Gwerthuso PHO  Dim newid

 

Sefydlu Mewnol ar gyfer Gorsafoedd Pleidleisio - sengl neu ddwbl

 

Anfonwch unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu awgrymiadau i’r cyfeiriad canlynol;

 

Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

neu fel arall e-bostiwch electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk..

 

Yn ôl i’r Hafan Adolygiad Gorsaf Bleidleisio