Adolygiadau

Dyma'r adolygiadau cyfredol sy'n digwydd ym Mro Morgannwg 

 

Comisiwn Ffiniau Cymru

Oherwydd y gwaith o gau'r clos, mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cytuno i ohirio ailgychwyn eu hymgynghoriad tan 1 Medi 2020. Bydd yr ymgynghoriad yn para am 50 diwrnod gan gau ar 20 Hydref 2020. Wrth i ni agosáu at 1 Medi, bydd y Comisiwn yn hysbysu rhanddeiliaid ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i'r dyddiad ailgychwyn. 

 

Mae Comisiwn Ffiniau Cymru wedi cytuno i atal yr ymgynghoriad ar y cynigion drafft ar gyfer Bro Morgannwg. Gweler yr hysbysiad isod i gael mwy o wybodaeth.

 

Hysbysiad Comisiwn Ffiniau Cymru 

 

Adolygiad 2018 o etholaethau seneddol yng Nghymru:

 

 

Cyhoeddwyd adroddiad argymhelliad terfynol y Comisiynau Ffiniau a Democratiaeth Leol ar 5 Chwefror 2021 a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w ystyried:

 

Vale of Glamorgan map