Adolygiadau

Dyma'r adolygiadau cyfredol sy'n digwydd ym Mro Morgannwg 

Comisiwn Ffiniau Cymru

 

Mae Comisiwn Ffiniau Cymru wedi cytuno i atal yr ymgynghoriad ar y cynigion drafft ar gyfer Bro Morgannwg. Gweler yr hysbysiad isod i gael mwy o wybodaeth.

 

Hysbysiad Comisiwn Ffiniau Cymru 

 

Adolygiad 2018 o etholaethau seneddol yng Nghymru

 

Vale of Glamorgan map