Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Adolygiadau

Comisiwn Ffiniau A Democratiaeth Leol Cymru

Arolwg O'r Trefniadau Cymunedol Ar Gyfer Bro Morgannwg

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o'r trefniadau cymunedol ar gyfer Bro Morgannwg. Ymhlith y materion y bydd y Comisiwn yn eu hystyried bydd ffiniau presenol y gymunedau a wardiau gymunedol ac unrhyw newidiau canlyniadol sydd eu hangen I drefniadau etholiadol y cymunedau yna.

 

Cyn dechrau llunio eu cynigion drafft, mae'r Comisiwn yn estyn gwahoddiad i unrhyw berson neu gorff sydd â diddordeb yn yr arolwg i anfon eu sylwadau cychwynnol nail ai drwy e-bost i: ymgynghoriadau@ffiniau.cymru neu yn ysgrifenedig at: Yr Prif Weithredwr, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Tŷ  Hastings, Llys Ffitsalan, CAERDYDD, CF24 0BL rhwng 01 Chwefror 2023 a  28 Mawrth 2023.

 

Gellir cael mwy o wybodaeth am yr arolwg a gwaith y Comisiwn ar wefan y Comisiwn: www.cffdl.llyw.cymru.

 

I ddweud eich dweud, ewch i Arolwg Cymuned Bro Morgannwg | CFfDLC (llyw.cymru)

 

Sylwch y bydd y sylwadau a dderbynnir yn cael eu cyhoeddi, fodd bynnag bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei golygu.

 

Comisiwn Ffiniau i Gymru 2023 - Arolwg Etholaethau Seneddol

 

Gellir dod o hyd i Arolwg y Comisiwn Ffiniau i Gymru drwy glicio ar y ddolen ganlynol:

 

comffin-cymru.gov.uk

 

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi ei Gynigion Diwygiedig ar gyfer etholaethau seneddol newydd Cymru.

 

Mae adroddiad y Cynigion Diwygiedig, ynghyd ag Adroddiad y Comisiynwyr Cynorthwyol i’w gweld ar wefan y Comisiwn.

 

Gallwch hefyd ddod o hyd i fapiau o bob etholaeth arfaethedig a Phecyn Partneriaid y Comisiwn ar y wefan.

 

Mae cyhoeddi’r Cynigion Diwygiedig wedi sbarduno agoriad yr ymgynghoriad 4 wythnos olaf o Arolwg 2023 ac anogir rhanddeiliaid a’r cyhoedd i fanteisio ar y cyfle olaf hwn i rannu eu barn ar y cynigion cyn i’r Comisiwn ddatblygu ei argymhellion terfynol.

 

Gellir anfon sylwadau tan 15 Tachwedd 2022 drwy borth ymgynghori’r Comisiwn, drwy’r post i’r Comisiwn Ffiniau i Gymru, Tŷ Hastings, Caerdydd, CF24 0BL, neu drwy e-bost at cffg@ffiniau.cymru.

 

Gellir gweld copi o'r mapiau sy'n ymwneud â'r arolwg hwn yn y Swyddfeydd Dinesig,Holton Road, Barri a hefyd yn Llyfrgell y Barri a Phenarth.