Cost of Living Support Icon

Adolygiadau

Comisiwn Ffiniau A Democratiaeth Leol Cymru

Arolwg O'r Trefniadau Cymunedol Ar Gyfer Bro Morgannwg

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol o drefniadau cymunedol ar gyfer Bro Morgannwg a’i chyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ar 16 Ebrill 2024.

 

Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen. Fel arfer, byddant yn gwneud Gorchymyn.

 

Mae’r Adroddiad Argymhellion Terfynol yn cynnwys holl argymhellion y Comisiwn ar gyfer Bro Morgannwg. Lle mae newidiadau i’r trefniadau presennol, mae disgrifiad o’r newid, y cynrychiolaethau a dderbyniwyd, y rhesymau am unrhyw newid a map o’r argymellion wedi’u cynnwys yn yr adroddiad.

 

Hoffai’r Comisiwn cymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i wneud cynrychiolaethau, yn ogystal â’r Cyngor Sir am ei gymorth wrth gynnal yr arolwg.

 

Mae’r adroddiadau, mapiau a gwybodaeth ategol arall ar gyfer yr arolwg i’w gweld isod.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar yr Argymhellion Terfynol, dylech danfon rhain i Llywodraeth Cymru drwy’r ffurf isod:

 

Tîm Democratiaeth Llywodraeth Lleol Cymru

Yr Is-adran Democratiaeth, Amrywiaeth a Chydnabyddiaeth Ariannol

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ

 

Neu:

 

LGPolicy.Correspondence@gov.wales

 

Comisiwn Ffiniau i Gymru 2023 - Arolwg Etholaethau Seneddol

Gellir dod o hyd i Arolwg y Comisiwn Ffiniau i Gymru drwy glicio ar y ddolen ganlynol:

 

comffin-cymru.gov.uk

 

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi ei Gynigion Terfynol ar gyfer etholaethau seneddol newydd Cymru.

 

Mae’r adroddiad Cynigion Terfynol, ynghyd ag Adroddiad y Comisiynwyr Cynorthwyol ar gael ar wefan y Comisiwn Ffiniau i Gymru:   

 

Adolygiad Seneddol 2023 - Argymhellion Terfynol 

 

Gellir gweld copi caled o'r mapiau sy'n ymwneud â'r adolygiad hwn yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri a hefyd yn Llyfrgell y Barri a Phenarth.