Top

Brig

Adolygiadau

Dyma’r adolygiadau cyfredol sy’n digwydd ym Mro Morgannwg 

 

Comisiwn Ffiniau Cymru

Arolwg 2018 o etholaethau senessol yng Ngymru - yr ail cyfnod ymgynghori

 

 

1) Adolygiad Cymunedol – Catalina, Cei Dafydd, Y Barri – wardiau Baruc a Castleland (Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref y Barri) 

  

2) Adolygiad Cymunedol – Cyngor Tref Y Bont-faen a Llanfleiddan a Chyngor Cymuned Penllyn

  

3) Adolygiad Cymunedol - Cyngor Cymuned Sant-y-brid 

 

 

Rhannu Hoffi