Top

Brig

Adolygiadau

Dyma’r adolygiadau cyfredol sy’n digwydd ym Mro Morgannwg 

 

Comisiwn Ffiniau Cymru - Adolygiad 2018 o etholaethau seneddol yng Nghymru - yr ail gyfnod ymgynghori

 

1) Catalina, Cei Dafydd, Y Barri – Adolygiad Ffiniau Cymunedol (wardiau Baruc a Castleland)

  

2) Cyngor Tref y Bont-faen a Llanfleiddan a Chyngor Cymuned Penllyn - Adolygiad Ffiniau Cymunedol

  

3) Cyngor Cymuned Sant-y-brid – Adolygiad o Drefniadau Etholiadol ar gyfer nifer o Gynghorwyr