Top

Brig

Llogi Ystafelloedd

Mae nifer o ystafelloedd ac adnoddau Technoleg Gwybodaeth ar gael i’w llogi yn llyfrgelloedd Bro Morgannwg.

 

I logi ystafell yn llyfrgell y Bont-faen neu Benarth, cysylltwch â’r llyfrgell yn uniongyrchol i wirio argaeledd a thrafod eich gofynion. Mae cyfraddau’n amrywio y tu hwnt i oriau agor. 

 

Nodwch: os ydych yn canslo llai na 24 awr cyn yr amser a logwyd gennych, bydd ffi canslo o £5 yn daladwy. 

Barry ICT Suite

 

 

Llyfrgell y Barri

I logi ystafell yn Llyfrgell y Barri, llenwch y ffurflen isod a’i hanfon at: 

 

-
   Maint ac adnoddau Pris
Ystafell Phillip John

Addas i: 35

 • Wi-Fi: drwy'r Cwmwl
 • Taflunydd a sgrin
 • Mae wrn ar gael i ferwi dŵr ond mae gofyn i grwpiau ddod â’u te a’u coffi eu hunain.
£12 yr awr / £70 y diwrnod
Yr Ystafell Gymunedol

Addas i: 8

 • Wi-Fi: drwy'r Cwmwl
 • Mae wrn ar gael i ferwi dŵr ond mae gofyn i grwpiau ddod â’u te a’u coffi eu hunain. 
£10 yr awr / £60 y diwrnod
Yr Ystafell Fwrdd

Addas i: 10

 • Wi-Fi: drwy'r Cwmwl
 • Mae wrn ar gael i ferwi dŵr ond mae gofyn i grwpiau ddod â’u te a’u coffi eu hunain. 
£20 yr awr / £120 y diwrnod
Ystafell Gyfrifiaduron Llyfrgell y Barri

Addas i: 12

 • Wi-fi: drwy’r Cwmwl
 • Taflunydd a bwrdd clyfar
 • Mae bysellfwrdd mawr, llygoden wedi’i haddasu a chyfarpar hygyrch amrywiol ar gael
£30 am hanner diwrnod neu ran o'r diwrnod

Llyfrgell y Bont-faen

 

-
   Maint ac adnoddau Pris
Ystafell Gyfrifiaduron Llyfrgell y Bont-faen Addas: 10
 • Wi-fi: drwy’r Cwmwl
 • Siart troi
 • Sgrin/monitor ar y wal
 • Peiriant te a choffi  (codir tâl)
£15 am hanner diwrnod neu ran o’r diwrnod

Llyfrgell Penarth

 

-
   Maint ac adnoddau Pris
Ystafell Gyfrifiaduron Llyfrgell Penarth  

Addas i: 12

 • Wi-Fi: drwy'r Cwmwl
 • Taflunydd a sgrin
 • Mae bysellfwrdd mawr, llygoden wedi’i haddasu a chyfarpar hygyrch amrywiol ar gael
 • Peiriant te a choffi  (codir tâl)
 • Gellir defnyddio’r ystafell ar gyfer cyfarfodydd cyffredinol yn ogystal.
£15 am hanner diwrnod neu ran o’r diwrnod