Top

Brig

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Y digwyddiadau a’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

 

  

family history (square)

Cyrsiau Blasu Cyfrifiaduron a Hanes Teulu a Sesiynau Cymorth Digidol

Gydol yr wythnos

Llyfrgelloedd amrywiol yn y Fro 

Rydyn ni’n cynnal sesiynau blasu gydol y flwyddyn, yn ogystal â sesiynau lle gallwch alw hebio am gymorth â theclynnau digidol. Ewch i dudalen dosbarthiadau a digwyddiadau am wybodaeth bellach.  

 

 

Chatterbooks Clonclyfrau Logo

Clonclyfrau 

Grwpiau darllen misol 

Llyfrgell y Barri  

Cynhelir sawl cyfarfod grwpiau darllen Clonclyfrau yn y llyfrgell i blant 4-12 oed. Cysylltwch â llyfrgell am wybodaeth bellach. Ceir gwybodaeth bellach am gynllun Clonclyfrau (Chatterbooks) ar wefan yr Asiantaeth Ddarllen (Saesneg).

 

 

 

Chatterbooks Clonclyfrau Logo

Clonclyfrau 

Grŵp Darllen Misol 

Llyfrgell Llanilltud Fawr 

Holwch yn y llyfrgell am wybodaeth bellach ar ymuno â’r grŵp.


 

 

Chatterbooks Clonclyfrau Logo

Clonclyfrau 

Grŵp Darllen Misol 

Llyfrgell Penarth 

Grŵp darllen misol i blant 7-12 oed. Holwch yn y llyfrgell am wybodaeth bellach ar ymuno â’r grŵp.

 

 

 

music-notes

Rhigwm ac Arwyddo  

Llun, 9.45am - 10.15am a 2.00pm - 2.30pm (yn ystod tymor yr ysgol)

Mercher, 9:45am - 10:15am (yn ystod tymor yr ysgol)

Llyfrgell y Barri 

Sesiynau canu gan ddefnyddio iaith arwyddo i fabanod hyd at bedair oed. 

 

 

music-notes

Odl a Bowns 

Llun, 11:00am - 11:30am (yn ystod tymor yr ysgol)

Mercher, 11:00am - 11:30am (yn ystod tymor yr ysgol)

Llyfrgell y Barri 

Sesiynau canu i fabanod, o’r newydd-anedig hyd at flwydd oed.

 

 

Open Book

Amser Stori

Llun, 10.00pm – 10.45pm (yn ystod tymor yr ysgol)

Llyfrgell Penarth

Amser stori yn Gymraeg i fabanod a phlant hyd at bedair oed. Cysylltwch â’r llyfrgell am wybodaeth bellach.

 

Cysylltwch â’r llyfrgell am wybodaeth bellach.  

 

 

code club 400x400

Clwb Cod 

Llun 3.45pm - 4.45pm 

Llyfrgell y Bontfaen

Oed: 9+ 

Oes gen ti syniad am gêm, ap neu wefan, ond dim syniad sut i’w greu? Dere i ddysgu ysgrifennu cod yn Llyfrgell y Bont-faen. Bob wythnos, byddwn ni’n dysgu camau sylfaenol ac yn rhoi amser i ti weithio ar dy brosiect.

 

 

Knitting

Grŵp Gwau a Chlonc 

Mawrth, 10.00am - 12.00pm 

Llyfrgell y Barri 

Mae’r grŵp yn cyfarfod yn y llyfrgell ar ddydd Mawrth. Croeso i bobl o bob gallu. Mae nodwyddau a gwlân ar gael i bobl sy hebddynt.

 

 

Open Book

Amser Stori

Mawrth, 10.00 - 10:30 am 

Llyfrgell y Barri 

Amser stori wythnosol yn Gymraeg i fabanod a phlant hyd at bedair oed. 

 

 

Toddler Time

Mawrth, 2.00pm - 2.30pm 

Llyfrgell Penarth

Sesiwn straeon a chrefftau i blant o dan bump oed. Gellir rhagnodi lle ar y diwrnod. Ffoniwch y llyfrgell neu alw heibio ar ôl 9.30am i gadw lle. 

 

 

 

code club 400x400

Clwb Cod

Mawrth, 3.45pm - 4.45pm

Llyfrgell Penarth

Oed: 9+ 

Oes gen ti syniad am gêm, ap neu wefan, ond dim syniad sut i’w greu? Dere i ddysgu ysgrifennu cod yn Llyfrgell Penarth. Bob wythnos, byddwn ni’n dysgu camau sylfaenol ac yn rhoi amser i ti weithio ar dy brosiect.

 

 

music-notes

Tots Treasure Time

Bob yn ail ddydd Mercher, 10.00am - 10.30am 

Llyfrgell Penarth

Sesiwn gerddorol thematig ar gyfer babanod a’r plant lleiaf. Does dim angen rhagnodi lle ar gyfer y sesiynau yma. 

 

 

 

Book Pile

Storytime

Mercher 10.30am (yn ystod tymor yr ysgol)

Llyfrgell Llanilltud Fawr

Sesiwn fywiog o stori a rhigwm i blant oed meithrin. 

 

 

Book Pile

Storytime

Mercher, 2.00pm - 2.30pm

Llyfrgell y Barri

Stori a chrefftau i blant 2-5 oed.  

 

 

Book Pile

Storytime

Mercher, 2.00pm - 2.30pm (yn ystod tymor yr ysgol)

Llyfrgell y Bont-faen  

I blant o dan bump oed.  

 

 

Chatterbooks Clonclyfrau Logo

Clonclyfrau

Mercher, 4.00pm - 5.00pm

Llyfrgell y Bont-faen

Cynhelir grwpiau darllen i blant 8-12 oed yn y llyfrgell. Oherwydd poblogrwydd y sesiwn, mae dau grŵp bellach. 

 

 

 

Dungeons and Dragons Club Publicity Picture

Clwb Dungeons and Dragons Llyfrgell y Barri

Mercher 4.00pm - 5.00pm (bob pythefnos)

Llyfrgell y Barri

Cyflwyniad hwyliog i’r gêm fytholwyrdd hon, i blant 8-12 oed.

Cysylltwch â’r llyfrgell am wybodaeth bellach ac i gadw lle.  

 

 

Open Book

Amser Stori

Iau, 10.00am - 10.30am (yn ystod tymor yr ysgol)

Llyfrgell Llanilltud Fawr

Amser stori wythnosol yn Gymraeg i fabanod a phlant hyd at bedair oed.  

 

 

music-notes

Rhigwm ac Arwyddo

Bob yn ail ddydd Gwener, 10.00am - 10.30am

Llyfrgell Penarth

Sesiynau canu actol gan ddefnyddio iaith arwyddo babanod i blant o dan bump oed. Does dim angen cadw lle ar gyfer y sesiynau yma. 

 

 

Reading a Book

Grŵp Darllen ar y Cyd

Gwener, 1.00pm

Llyfrgell y Barri

Mae Grŵp Darllen ar y Cyd Llyfrgell y Barri’n cyfarfod yn yr Ystafell Gyfarfod ar y llawr cyntaf. Darperir lluniaeth ysgafn yn rhad ac am ddim. Croeso i bawb.

 

 

Pile of Books

Straeon Sadwrn

Sadwrn, 10.30am

Llyfrgell Llanilltud Fawr

Sesiwn straeon a chrefftau syml i blant 4-7 oed. 

 

 

 

Clwb Lliwio i Oedolion

Dydd Iau, 1:30pm – 3:30pm

Llyfrgell y Barri

Ychwanegwch ychydig o liw i’ch bywyd! Cyfle i wneud ffrindiau newydd a chael sgwrs a phaned wrth liwio un o’n lluniau hyfryd. £1 y sesiwn.

 

 

Coffee with foam leaf pate

Bore Coffi

Dydd Gwener, 11:00am - 12:00pm

Llyfrgell y Barri

Ar agor i bawb. Ymunwch â ni am sgwrs ac i wneud ffrindiau newydd. Coffi, te a bisgedi am 50c.

 

 

 

newborn-baby

Baby Latte

Mercher, 10:00am - 12:00pm

Llyfrgell Penarth

Grŵp cymorth bwydo o’r fron i famau yw Baby Latte Penarth.  Rydyn ni i gyd yn famau sydd wedi bwydo ein babanod o’r fron, ac rydym eisiau cynnig amgylchedd diogel, cefnogol i famau sy’n bwydo o’r fron i gwrdd â’i gilydd.