Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Dyfarniad cyflog heb ei ariannu i ysgolion medd y cyngor

Yr unig ffordd o dalu am ddyfarniad cyflog cenedlaethol newydd i athrawon yw torri gwasanaethau mewn meysydd eraill yn yr ysgolion oni bai fod arian yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru meddai yr Cynghorydd Bob Penrose

Plant yn dysgu am beryglon gangiau cyffuriau yn rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelu

Mae plant wedi bod yn dysgu am beryglon gangiau cyffuriau fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau a drefnwyd gan gynghorau Bro Morgannwg a Chaerdydd ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu

Children learn about dangers of drug gangs

Mae plant wedi bod yn dysgu am beryglon gangiau cyffuriau fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau a drefnwyd gan gynghorau Bro Morgannwg a Chaerdydd ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu.

Cynghorau yn galw am ymateb gan fasnachwyr canol y dref

Galwodd Cynghorau Bro Morgannwg a Thref y Barri am ymateb gan fusnesau lleol wrth iddynt ar y cyd gynnal uwchgynhadledd gyntaf canol y dref

Mwy o newydyddion...