Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Maer y Fro yn diolch i ddynion a menywod post lleol am eu gwaith caled dros gyfnod y Nadolig

Ymwelodd Maer y Fro y Cynghorydd Leighton Rowlands a Swyddfeydd Dosbarthu y Fro i weld drostoi hun yr ymdrech i ddosbarthu post Nadolig

Artist Cymreig yn dangos ei waith yn Oriel Celf Ganolog

Mae arddangosfa sy yn dangos glannau a dociau gorllewin Cymru gan yr artist Philip Muirden iw gweld yn Oriel Celf Ganolog y Barri

Cinio Nadolig llwyddiannus Canolfan gymunedol Castleland

Daeth 32 o drigolion ynghyd i fwynhau cinio Nadolig Canolfan Gymunedol Castleland eleni

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng cymraeg newydd gwerth 7.4m i yr Barri

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi ei fwriad i adeiladu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd gwerth 7.4m yn y Barri gyda chapasiti ar gyfer 420 o ddisgyblion yr ysgol a 96 o leoedd meithrin

Mwy o newydyddion...