Top

Brig

Dog on the coast

Gwahardd Cŵn ar Draeth

O 1 Mai i 30 Medi mae cŵn wedi’u gwahardd o nifer o draethau ym Mro Morgannwg.

 

Mae’r gwaharddiad yn berthnasol i:

  • Bae Whitmore (Ynys y Barri)
  • Cold Knap
  • Glan môr Penarth
  • Bae Dwn-rhefn (Southerndown)
  • Cwm Colhuw (Llanilltud)
Dog on beach

Traethau sy’n Caniatáu Cŵn

Mae dal digon o draethau i gŵn eu mwynhau gydol yr haf, i gael canllaw llawn ar draethau ym Mro Morgannwg edrychwch ar y wefan Ymweld â’r Fro:

 

Canllaw Traethau

Springer and Jug

Parciau a Gerddi

Gydag amrywiaeth o barciau a gerddi ledled Bro Morgannwg mae digon o lefydd i’w mwynhau.

 

 

Parciau a gerddi

Ymgyrch ‘Mae Cŵn yn Glyfar’

Rydyn ni’n ymwybodol mai lleiafrif o berchnogion sy’n dal i beidio â chodi baw eu cŵn. Hoffem gael eich help i annog perchnogion i dderbyn y cyfrifoldeb am lanhau baw eu cŵn.


Rydyn ni’n gwybod eisoes fod cŵn yn glyfar. Ers canrifoedd, maent wedi bod yn anifail gwaith, ac wedi’u hyfforddi i gyflawni nifer o dasgau, yn cynnwys corlannu defaid ac arogli cyffuriau a ffrwydron. Ond hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi llwyddo i’w dysgu sut i godi eu baw eu hunain, a dyma pryd gallwch chi berchnogion/cerddwyr gofalgar gamu i’r adwy.


Os ydych chi’n berchen ar gi, neu’n gyfrifol am un, sicrhewch eich bod bob amser yn:

  • Mynd â bagiau gyda chi wrth fynd am dro
  • Codi baw eich ci
  • Taflu’r gwastraff i unrhyw un o finiau ysbwriel y Cyngor

 

Dogs queuing for toilets

 Dogs-are-clever-poster-2

 Dogs are Clever Cooper

 Dogs-are-Clever-Christmas-poster

 

Rhoi Gwybod am Faw Ci

Os ydych chi wedi gweld rhywun yn peidio â chodi baw ei gi, gallwch ddefnyddio ein ffurflen ar-lein i roi gwybod i ni:

 

Rhoi Gwybod am Faw Ci

 

Dog bags

Bagiau Baw Ci

Mae bagiau baw ci ar werth yn nerbynfeydd y cyngor a llyfrgelloedd Bro Morgannwg.

 

Pris: £2.00 am 100 o fagiau.

 

Rydyn ni’n deall ei bod yn bosib eich cael eich hun yn brin o fag wrth fynd am dro. Peidiwch â bod yn swil – gofynnwch i rywun arall sy’n mynd â’u ci am dro gerllaw am fag sbâr, neu os gwelwch chithau rywun heb fag, cynigiwch un iddyn nhw.