Cost of Living Support Icon

Cadeiriau Olwyn Traeth

Mae cadeiriau olwyn aml-ddefnydd ar gael yn Ynys y Barri, sy’n cynnig cyfle i ymwelwyr fynd i lawr i’r traeth yn ddiogel.

 

Wheelchair access on beach

Darparwyd y cadeiriau olwyn traeth gan y Clwb Rhyngsynhwyraidd yn y Fro, a gallant gael eu gwthio ar draws tywod heb suddo oherwydd eu holwynion llydan a’u cynllun unigryw.


Mae tair cadair ar gael i’w benthyg yn rhad ac am ddim. Mae angen i ddefnyddwyr ddangos un ddogfen adnabod â llun arni, megis pasbort neu drwydded yrru, neu ddwy ddogfen sy’n cadarnhau cyfeiriad, megis biliau’r cartref neu ddatganiad banc.


Gall y cadeiriau olwyn traeth gael eu casglu o'r cyfleuster newydd ‘lleoedd newid’ sydd wedi’i leoli y tu ôl i Marco’s ar bromenâd y Gorllewin.