Cost of Living Support Icon

Cadeiriau Olwyn Traeth

Mae cadeiriau olwyn aml-ddefnydd ar gael yn Ynys y Barri, sy’n cynnig cyfle i ymwelwyr fynd i lawr i’r traeth yn ddiogel.

 

Wheelchair access on beach

Darparwyd cadair olwyn y traeth gan y Clwb Intersensor sy'n seiliedig ar y Vale a gellir ei gwthio ar draws tywod heb suddo, diolch i'r olwynion llydan a'r dyluniad unigryw.

 

Mae cadair olwyn y Traeth ar gael i'w benthyg ac yn rhad ac am ddim i'w defnyddio.

 

Mae angen i ddefnyddwyr ddangos un ddogfen adnabod â llun arni, megis pasbort neu drwydded yrru, neu ddwy ddogfen sy’n cadarnhau cyfeiriad, megis biliau’r cartref neu ddatganiad banc.


Gall y cadeiriau olwyn traeth gael eu casglu o'r cyfleuster newydd ‘lleoedd newid’ sydd wedi’i leoli y tu ôl i Marco’s ar bromenâd y Gorllewin. Ffoniwch ymlaen i gadw eich olwynion traeth cyn i chi gyrraedd gan ei fod yn boblogaidd iawn ac yn galw mawr. 

 

  • 07354 167064