Cost of Living Support Icon

Priodasau mewn Parciau Gwledig

Mae ein parciau gwledig yn cynnig lleoliadau priodas unigryw ar gyfer seremonïau sifil, bendithion priodas a derbyniadau priodas.

 

Gallwn gadw dyddiad i chi am hyd at ddwy wythnos, yna bydd angen blaendal arnom am fendithiau priodas neu seremonïau sifil yn unig. Ar gyfer gwleddoedd priodas byddwch yn trefnu talu eich blaendal i’n dewis ddarparwr priodas i sicrhau eich archeb. 

 

Os hoffech weld ein lleoliad ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, cysylltwch â:  

  • 02920 701678

 

Bride and Groom at Cosmeston

Pharc Gwledig a Llynnoedd Cosmeston 

Gall Parc Gwledig a Llynnoedd Cosmeston sy’n agos at Gaerdydd gynnig lleoliad unigryw i’w llogi mewn lleoliad parc gwledig.

 

Gallwn gynnig Ysgubor Ddegwm, adeiladau hanesyddol eraill neu ddôl ddynodedig i’w llogi fel lleoliad ar gyfer seremonïau sifil, bendithiau priodas a gwleddoedd priodas.

 

Mae gennym drwydded i gynnal seremonïau sifil yn yr Ysgubor Ddegwm a Barn Reeves ym Mhentref Canoloesol Cosmeston.

 

Bydd pob priodas ym Mharc Gwledig Cosmeston yn unigryw. Rydym yn cynnig defnydd preifat o’n dethol leoliadau priodas; gall y rhain gynnwys cyfuniad o’n hadeiladau a’n dôl y gellir ei defnyddio i osod Pebyll Mawrion, Tipis ac Yurts neu adeiladau awyr agored eraill.

 

Cynhelir eich priodas mewn ardaloedd harddwch naturiol eithriadol gyda’r cyfle i gofnodi atgofion mewn lleoliadau ffotograffig arbennig, y mae rhai ohonynt yn cael eu defnyddio gan y BBC a chwmnïau ffilm eraill ar gyfer cynyrchiadau megis Casualty, Dr Who, Merlin, Stella ac eraill. 

 

Caiff holl agweddau pwysig eich Diwrnod Mawr, fydd yn agos at Gaerdydd, eu trefnu gan ein dewis bartneriaid priodas.

 

 

Wrth logi’r lleoliad cewch fannau parcio am ddim.