Cost of Living Support Icon

Dyfroedd Ymdrochi

Mae 8 o ddyfroedd ymdrochi dynodedig yn ardaloedd awdurdod y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ym Mro Morgannwg.

 

Dyma'r dyfroedd ymdrochi dynodedig yn y Fro;

 

  • Traeth Penarth 

  • Bae Jackson

  • Bae Whitmore

  • Bae’r Tŵr Gwylio (Y Barri )

  • Y Cnap

  • Col-Huw (Llantwit Major)

  • Bae Dwnrhefn(Southerndown)

  • Aberogwr

Mae ansawdd dŵr dyfroedd ymdrochi yng Nghymru yn cael ei oruchwylio gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

 

Mae'r tymor dŵr ymdrochi yn rhedeg o 15 Mai i 30 Medi bob blwyddyn ac yn ystod y cyfnod hwn bydd CNC yn profi'r dŵr ar draethau dynodedig fel mater o drefn i fonitro ansawdd dyfroedd ymdrochi.

 

Ceir mwy o wybodaeth am ein traethau dynodedig, yn cynnwys canlyniadau samplau dŵr yma.

 

Ceir gwybodaeth am gyrraedd ein traethau a'r cyfleusterau sydd ar gael yma.

 

Cold Knapp Panoramic