Apiau a Gweithgareddau

Mae’r pecynnau gweithgaredd yma’n ddelfrydol wrth geisio annog aelodau iau’r teulu i ddod am wibdaith i’r arfordir, lle mae ein apiau Realiti Estynedig yn dod â hanes yn fyw

 

Diddanwch i’r teulu cyfan gyda phecynnau gweithgareddau hwyl, gemau ac apiau.

App Realiti Estynedig (RE) Parc Gwledig Porthceri 

Mae cymaint i’w weld a’i wneud ym Mharc Gwledig Porthceri, a bydd rhannau o’r parc yn dod yn fyw gyda'r app hwn wrth i chi gamu allan a chrwydro.

  • Gan ddefnyddio realiti estynedig (RE), gallwch gwrdd â Henry Ringham, y defnyddiwyd ei gwmni i drwsio’r draphont ar ôl iddi ddechrau dadfeilio 
  • Dysgwch am y diodydd hudol a grëwyd gan Ann Jenkin, gwrach Bwthyn Cliffwood, a’r ffordd y gallai fod wedi swyno pobl.  
  • Sylwch ar Felin Lifio Cwmcidi yn ymddangos ar ben ei sylfeini a gweld sut y’i gweithredwyd gan ddefnyddio’r pwll dwy ffrwd uwch ei ben   
App logo

Android App StoreApple-Store

Mae gan yr app lwybrau casglu wedi'u sbarduno gan GPS sy'n eich galluogi chi i grwydro’r parc a chasglu rhith-blanhigion a rhith-anifeiliaid ar hyd y daith wrth i chi gadw llygaid allan am rai go iawn. 

 

Mae modd i chi gasglu mythau a chwedlau o bob rhan o’r parc wrth ddilyn y llwybr straeon a cheir llwybr casglu i blant o amgylch ardal y dolydd hefyd, sy’n eu galluogi nhw i gasglu ffeithiau am wahanol anifeiliaid wrth iddynt redeg o gwmpas.

 

Ar ôl i chi gasglu cymeriadau, straeon, anifeiliaid a phlanhigion y realiti estynedig, caiff y rhain eu cadw yn eich casgliad er mwyn i chi eu gweld unrhyw bryd yr hoffech.

App Realiti Estynedig (RE) Arfordir Treftadaeth

  • Gweld Castell Dwnrhefn yn ei anterth
  • Darganfod sut roedd pobl yn byw ac yn masnachu yn y Gaer Fryniog o Oes yr Haearn ym Mae Dwnrhefn
  • Dysgu hanes y ‘Frolic’, stemar olwyn fawreddog â diweddglo trasig
  • Chwarae gêm ‘Wreckers’ Run’
  • Lawrlwytho un o’n pecynnau hwyl i’r teulu a dysgu am yr arfordir wrth i chi ei archwilio.
AR Trigger Points

Sganio ac Anturio

 

Pan fyddwch yn cyrraedd yr arfordir, cadwch lygad am y pwyntiau sbardun i lansio’r profiad Realiti Estynedig (RE)

 

AR-Trigger-Post

 

Wreckers-Run-Game

Gêm ‘Wreckers Run’ 

Ap RE y ‘Frolic’ 

Ap RE Castell 

Ap RE Caer Fryniog 

 

Activity-Packs

Pecynnau Gweithgareddau

O redeg o gwmpas mewn cestyll a chwrdd â môr-ladron mileinig i chwilota ffosiliau a hel Llychlynwyr i ffwrdd – mae rhywbeth yma i danio’r dychymyg a rhoi’r coesau ar ras i chi a phob aelod o’r teulu, a mwynhau.

 

Lawrlwythwch un o’n pecynnau hwyl i’r teulu a dysgu am yr arfordir wrth i chi ei archwilio.