Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston

Mae amrywiaeth o gynefinoedd yn Cosmeston dros 100 hectar o dir a dŵr, ac mae rhai parthau wedi eu dynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, sy’n amddiffyn y rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid prin ac amrywiol a geir yma.

 

Agorodd y parc i’r cyhoedd yn 1978 a’i ddyrchafu i statws Gwarchodfa Natur Leol ym mis Mai 2013. Heddiw, mae Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston yn noddfa i fywyd gwyllt lleol.

 

Lawrlwyth Map

Cyfleusterau

  •  

  • Caffi a BBQ ac Ardaloedd Picnic
  • Maes Chwarae Antur

  • Croeso i feiciau. Ni chaniateir beiciau ar y llwybrau bordiau
  • Parcio am ddim
  • Toiledau
  • Coetir
BBQ Food

Barbeciws a Phicnics

Tair uned BBQ fach ar gyfer hyd at 30 o bobl a BBQ mwy ar gyfer hyd at 100 o bobl. Mae byrddau picnic a meinciau trwy’r parc gwledig i chi eu defnyddio, sicrhewch na roddir unedau BBQ tafladwy ar y byrddau.

 

Costau: £22 BBQ bach   £40 BBQ mawr

 

 

Horse riders

Reidio Ceffylau

Caniateir reidio ceffylau ar hyd y llwybr march milltir o hyd, ond, os hoffech chi reidio ar y prif lwybrau o gwmpas y llynnoedd i’r Dwyrain ac i’r Gorllewin, bydd angen i chi brynu trwydded o £24 y flwyddyn sydd ar gael gan y dderbynfa.

 

Cost Caniantad: $24

 

  • 029 2070 1678

 

Llynnoedd a Pharc Gwledig Cosmeston

Lavernock Road

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 5UY

 

 

  • 029 2070 1678