Cost of Living Support Icon

Parc Gwledig Porthceri

Park Road, Y Barri, Bro Morgannwg CF62 3BY

 

220 acer o goedwigoedd a gweundir mewn cwm clud, yn arwain at draeth graean a chlogwyni hyfryd.

 

Ma gan y parc nifer o trwydydd natur,caffi, ardal chwarae antur, ardal barbiciw a chyrsiau golff mini, byrddau picnic a meiciau wedi eu leoli yn pellter byr oddiwrth y prif parcio cerbydau.

 

 

Tocynnau Parcio Tymor 

Mae tocynnau tymor ar gael i ymwelwyr rheolaidd â'n parciau gwledig.  

  • £35 am 6 mis
  • £55 am 12 mis

Gellir defnyddio tocynnau tymor parciau gwledig ym mharciau gwledig Cosmeston a Phorthceri.

 

I wneud cais am docyn tymor, cysylltwch â:

  • 01446 700111

view of ponds

Ail-wylltu yr Hen Gwrs Golff

Mae project newydd i ail-wylltu yr hen gwrs golf wedi ei roi ar waith. Bydd y project hwn yn creu mosaig o gynefinoedd, gan gynnwys cloddiau, pyllau, dolydd blodau gwyllt a chors heli er budd bywyd gwyllt, ynghyd â gwell mynediad a chyfleusterau picnic i ymwelwyr.

 

Horse riders

Marchogaeth

Gall deiliaid trwydded farchogaeth ar hyd y prif heolydd o fewn y parc.

 

Gellir ymgeisio am drwydded drwy gysylltu â:

  • 02920 701678