Parc Gwledig Porthceri

Park Road, Y Barri, Bro Morgannwg CF62 3BY

 

220 acer o goedwigoedd a gweundir mewn cwm clud, yn arwain at draeth graean a chlogwyni hyfryd.

 

Ma gan y parc nifer o trwydydd natur,caffi, ardal chwarae antur, ardal barbiciw a chyrsiau golff mini, byrddau picnic a meiciau wedi eu leoli yn pellter byr oddiwrth y prif parcio cerbydau.

 

BBQ Food

Safleoedd barbeciw

Barbeciw bach i hyd at 30 o bobl / Barbeciw mawr i hyd at 100 o bobl.

Cost: £22 bach BBQ, £40 mawr, BBQ, a blaendal o £20. 

 

I ragnodi barbeciw, cysylltwch â 

  • 0292 2070 1678

view of ponds

Ail-wylltu yr Hen Gwrs Golff

Mae project newydd i ail-wylltu yr hen gwrs golf wedi ei roi ar waith. Bydd y project hwn yn creu mosaig o gynefinoedd, gan gynnwys cloddiau, pyllau, dolydd blodau gwyllt a chors heli er budd bywyd gwyllt, ynghyd â gwell mynediad a chyfleusterau picnic i ymwelwyr.

 

 

Horse riders

Marchogaeth

Gall deiliaid trwydded farchogaeth ar hyd y prif heolydd o fewn y parc.

 

Gellir ymgeisio am drwydded drwy gysylltu â:

  • 02920 701678

Porthkerry Country Park Map