Parc Gwledig Porthceri

Park Road, Y Barri, Bro Morgannwg CF62 3BY

 

220 acer o goedwigoedd a gweundir mewn cwm clud, yn arwain at draeth graean a chlogwyni hyfryd.

 

Ma gan y parc nifer o trwydydd natur,caffi, ardal chwarae antur, ardal barbiciw a chyrsiau golff mini, byrddau picnic a meiciau wedi eu leoli yn pellter byr oddiwrth y prif parcio cerbydau.

 

BBQ Food

Safleoedd barbeciw

Barbeciw bach i hyd at 30 o bobl / Barbeciw mawr i hyd at 100 o bobl.

Cost: £22 bach BBQ, £40 mawr, BBQ, a blaendal o £20. 

 

I ragnodi barbeciw, cysylltwch â 

  • 0292 2070 1678

view of ponds

Cwrs golff 12 twll

Ar gau: Bydd cynefin newydd i blanhigion a bywyd gwyllt prin yn cael ei sefydlu ar safle’r cwrs golff byr gwag ym Mharc Gwledig Porthceri fel rhan o prosiect adfer gwylltineb, i ganiatau bywyd gwyllt i adennill yr ardal.

 

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect cliciwch yma. 

 

Horse riders

Marchogaeth

Gall deiliaid trwydded farchogaeth ar hyd y prif heolydd o fewn y parc.

 

Gellir ymgeisio am drwydded drwy gysylltu â:

  • 02920 701678

Porthkerry Country Park Map