Top

Brig

Adnewyddu Eitem Ar-lein

Mae’n haws nag erioed i adnewyddu eitem sydd ar fenthyg o’r llyfrgell

 

Yr hyn fydd ei angen arnoch chi Lady relaxing on beach with laptop

 

Bydd angen rhif unigryw arnoch chi i adnewyddu eitem ar-lein. Gofynnwch i staff eich llyfrgell agosaf ddarparu un i chi.

Unwaith byddwch chi wedi derbyn y rhif, rydych chi’n barod i ddechrau adnewyddu’ch eitemau drwy ddefnyddio ein catalog ar-lein (adnodd Saesneg). 

 

 

Sut i adnewyddu eitem ar-lein 

 1. Cliciwch eicon Log on / Join.
 2. Rhowch rif eich cerdyn llyfrgell a’ch cyfrinair (rhif unigryw) i mewn.
 3. Cliciwch Sign In.
 4. Dylai’ch enw ymddangos ar dop y sgrin chwilio.
 5. Cliciwch eicon My Activities.
 6. Yna cliciwch ddolen My loans with possibility of renewals.
 7. Dylai restr o’r eitemau sydd ar fenthyg gennych chi ymddangos.
 8. I adnewyddu un neu fwy o’r eitemau, ticiwch y bocs wrth ymyl yr eitem a chlicio Renew. (Os nad oes bocs i’w glicio, dylai fod neges yn egluro pam na allwch chi adnewyddu’r eitem.)
 9. Dylai bocs deialog ymddangos sy’n cadarnhau’r adnewyddiad. Cliciwch OK.
 10. Dylech chi wedyn gael eich tywys yn ôl i restr eich benthyciadau. Gwiriwch y dyddiad dychwelyd newydd wrth ymyl yr eitem berthnasol.
 11. Cofiwch glicio Log off ar ddiwedd eich sesiwn.