Top

Brig

Canolfan Gymunedol Ynys Y Barri Canolfan Gymunedol Ynys Y Barri

Friars Road, Ynys y Barri, Y Barri, CF62 5TR

 

Gweld Canolfan Cymunedol Ynys y Barri ar fap

 

 

Trwydded y ganolfan

225 o bobl (Y brif neuadd: 150; y neuadd fach: 75) 

 

Adnoddau

Prif neuadd a llwyfan

Cegin  

Toiled i bobl ag anabledd

Neuadd fach a chegin

Ystafell hyfforddi

Pris llogi

Y brif neuadd – o £9 yr awr

 

Y rhandy – o £8 yr awr 

 

Gellir trafod ffioedd i ddefnyddwyr rheolaidd.

Partïon

Parties From £15/hr* 

Extra 30 mins £10

 

Noder: Codir £25 o flaendal glanhau 

*Ni dderbynnir partïon o bobl ifanc yn eu harddegau oni bai gyda goruchwyliaeth oedolyn a dan gytundeb y pwyllgor gyda bond o £50.00-£75.00 sy’n daladwy cyn i’r archeb gael ei wneud os derbynnir y cais.  

 

Gweithgareddau cyfredol 

 3

Activities in the centre
DiwrnodDosbarth Amser
Dydd Llun
 
 
 
Razzle Dazzle Y rhandy  4.00pm - 6.30pm
Cymdeithas Seryddol (bob pythnefnos)   7.30pm - 9.30pm
Karate Rising Sun  Y brif neuadd 6.30pm - 9.30pm
Dydd Mawrth 

 
Hyfforddi cŵn Y rhandy  6.30pm - 8.30pm
Bowlio mat byr   6.00pm - 10.00pm
Dydd Mercher Bore coffi yr Eglwys Bywyd Newydd   10.30am -12.00pm    
Karate Rising Sun Y brif neuadd 6.00pm - 9.30pm    
Dydd Iau

Razzle Dazzle  Y rhandy 4.00pm - 6.30pm
T4K Y rhandy  6.30pm - 8.30pm

Robin Wilson (Clwb modelau awyr) 

Y brif neuadd 7.00pm - 9.00pm
Dydd Gwener Gwasanaeth yr Eglwys Bywyd Newydd  

10.00am - 12.00pm

  YPO  

5.45pm - 6.45pm

Dydd Sadwrn Razzle Dazzle  Y rhandy   9.30am - 12.00pm
  Razzle Dazzle  Y brif neuadd  9.30am - 2.00pm
Dydd Sul

Gwasanaeth yr Eglwys Bywyd Newydd

  11.00am - 1.00pm

 

 

Cysylltu

I logi'r adnoddau, cysylltwch â:

Wendy Chamberlain

  • 01446 736708  / 07542142471 

 

neu 

 

Sue Heffernan

  • 01446 739944