Canolfan Gymunedol Penarth Isaf  Lower-Penarth-Community-Centre

Brockhill Way, Penarth, CF64 5QD

 

Gweld y ganolfan ar fap

 

 

Trwydded y ganolfan

Niferoedd yn amodol ar benderfyniad y pwyllgor rheoli yn ddibynnol ar y math o weithgaredd.   

 

Cysylltu ar gyfer llogi

Anfonwch bob ymholiad ar gyfer rhagnodi Canolfan Gymunedol Penarth Isaf, cysylltwch â:  

 

  • 077724632300 - gadewch neges i'r ysgrifennydd

 

Yr adnoddau

Prif neuadd

Cegin

Ystafell bwyllgor

Toiledau

Ystafell newid cewynnau

Rac feiciau                 

Maes parcio bach

Drws pŵer cynorthwyol

Llogi’n rheolaidd

Anfasnachol                            Y brif neuadd: £11 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £6 yr awr

 

Defnydd masnachol  

Y brif neuadd: £20 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £10 yr awr 

 

Defnydd achlysurol

Anfasnachol  

Y brif neuadd: £20 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £10 yr awr

 

Defnydd mansachol

Y brif neuadd: £30 yr awr

Yr ystafell bwyllgor: £16 yr awr

 

 

 

Ceir rhestr gyflawn o gyfraddau llogi yn y dndogfen ho (Saesneg yn unig)

 

Gweithgareddau cyfredol  

Cysylltwch â’r ysgrifennydd am fanylion a / neu wybodaeth am ragnodi lle / prisiau etc. am y gweithgareddau a restrir isod.

 

Lower Penarth Community Centre activities
DiwrnodAmserGrŵpCyswlltRhif ffôn

Dydd Llun

     
10.00 - 11.00 EXTEND/Fit for Fun N/A – Grŵp Caeedig N/A
11.30 - 12.00 Mind Matters N/A – Grŵp Caeedig N/A
13:00 - 14:30 Tai Chi i oedolion   N/A - Grŵp Caeedig N/A
17.00 - 18.00 Rainbows Carol Emary 029 20709434
18.15 - 19.30 Brownies Janet Mathias 029 20702544
NOSWEITHIAU YN RHYDD O 8:00PM - 9:45PM  
Dydd Mawrth 19.00 - 19.45 Tabata Circuits by Escofit Amy Rasbuary  
  20.00 - 21.30 GA (Grwp cymorth i'r cymuned) N/A
– closed group
N/A
       MAE BORE DYDD MAWRTH YN RHYDD AR HYN O BRYD 

Dydd Mercher

   
10.00 - 11.00 Extend/Fit for Fun  N/A - Grŵp Caeedig N/A
11.30 - 12.00 Mind Matters  N/A - Grŵp Caeedig N/A

PRYNHAWNIAU YN RHYDD o 1:00 PM TAN

6:00P.M

18:30 - 19.30 Pilates (canolig i uwch)  Sarah Fowles 07738738903

                                NOSWEITHIAU YN RHYDD O 8:00PM - 9:45PM

Dydd Iau

  
10.30 - 12.00 Clwb Coffi #  Elizabeth Mainwaring 029 20709674
16.30 - 17.30 Ymarfer dawns - preifat N/A - grwp ar gau  N/A - grwp ar gau 
PRYNHAWNIAU YN RHYDD O 1:00PM - 4.00PM
19.30 -  20.30 Gold Ballroom Practice  N/A - Grŵp Caeedig N/A - Preifat

Dydd Gwener

  
09.30 - 11.00 Rhieni a phlant eglwys Eden  Helen Dyer 07791101587
  13.00 - 14.00 Pilates Sarah Fowles 07738738903
  17.30 - 20.30 Dosbarthiadau Hyfforddiant cwn  Emma Hall  07854695362
  PRYNHAWNIAU A NOSWEITHIAU YN RHYDD O 2:30PM - 5:00PM  
Dydd Sadwrn

DIM LLE AR GAEL I DDIGWYDDIADAU UNTRO AR HYN O BRYD

Dydd Sul

DIM LLE AR GAEL I DDIGWYDDIADAU UNTRO AR HYN O BRYD

 

# = dydd Iau cyntaf a thrydydd dydd Iau bob mis 

## = trydydd dydd Sul bob mis