Top

Brig

Canolfan Gymunedol Margaret Alexander  alexandra-gardens

Alexandra Crescent, Y Barri, CF62 7HU

 

Gweld Canolfan Gymunedol Margaret Alexander ar fap

 

 

Cysylltu

  • 01446 420657

Yr adnoddau

Prif neuadd

Cegin

Toiledau 

Pris llogi

£8 yr awr: defnyddwyr rheolaidd (ddim er elw)

£10 yr awr: partïon (hyd at 12 oed yn unig)

£12 yr awr: grpwiau busnes neu er elw

 

Digwyddiadau a gweithgareddau 

 

Community centre activities Community centre activities  
Diwrnod Dosbarth Amser
Dydd Llun Dawnsio llinell 

19:00 - 22:00

Dydd Mawrth

 

Sesiwn anffurfiol iaith a chwarae (yn ystod tymor yr ysgol yn unig) 

10.00 - 11.30

Zumba

18:00 - 20:00
Dydd Mercher

Ddim ar gael

 
Dydd Iau Zumba

18:00 - 20:00

Dydd Gwener

Ddim ar gael